Co może komornik? Prawa komornika

Co może komornik? Prawa komornika

Komornik ma prawo przystąpić do wykonywania czynności związanych z zajęciem dóbr materialnych i środków finansowych należących do dłużnika tylko na mocy wejścia w życie tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd. Warto jednak zaznaczyć, że nie może on odebrać osobie...
Czym jest Krajowa Rada Komornicza, jak działa?

Czym jest Krajowa Rada Komornicza, jak działa?

Krajowa Rada Komornicza to najważniejsza instytucja komornicza. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, o tym, jak pracuje komornik sądowy i kto sprawuje nad nim kontrolę, to warto poczytać o Krajowej Radzie Komorniczej. W dzisiejszym artykule mamy zamiar wyjaśnić...
Powoływanie i odwoływanie komorników sądowych w Polsce

Powoływanie i odwoływanie komorników sądowych w Polsce

Komornik sądowy to zawód, który potrafi wzbudzać wiele emocji. Działania podejmowane przez te osoby może nie są najprzyjemniejsze dla dłużnika, ale egzekucja zadłużenia to często działanie konieczne w przypadku nieuregulowanego zobowiązania. Aby przybliżyć i nieco...