Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że aukcje komornicze to jedne z najbardziej dotkliwych form zaspokojenia wierzycieli, dlatego wiele osób zadaje sobie pytanie, czy można zatrzymać ten proces. W dzisiejszym artykule bliżej przyjrzymy się temu tematowi i odpowiemy na pytanie jak zabezpieczyć nieruchomość, by nie zastanawiać się nad tym, co robić, kiedy komornik zajmie mieszkanie.

Kiedy komornik może zająć mieszkanie?

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się w momencie kiedy wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy, czyli prawomocne orzeczenie sądu razem z klauzulą wykonalności. W chwili, w której pożyczający takową decyzję otrzymuje, może skierować sprawę o wszczęcie egzekucji do komornika. A kiedy komornik przychodzi do domu? Jeśli tylko uzyska tytuł wykonawczy, może wkroczyć do nieruchomości dłużnika. Warto jednak podkreślić, że komornik nie od razu kieruje się pod adres zamieszkania zadłużonego. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest egzekucja na odległość, a pierwszym jej etapem jest zajęcie konta bankowego dłużnika.

Kiedy licytacja mieszkania nieruchomości nie jest możliwa?

Na początku warto wspomnieć, że zgodnie z literą prawa, jeśli zadłużenie nie osiąga określonego pułapu, komornik nie może przeprowadzić zajęcia nieruchomości. Doprecyzowując, jeśli zadłużenie jest niższe niż 5% szacowanej wartości samej nieruchomości, wówczas nie może dojść do zajęcia. Można to zobrazować następującym przykładem: wartość nieruchomości szacowana jest na 500 000 zł. Jeśli więc dług wynosi mniej niż 10 000 zł, wówczas dłużnik może odetchnąć z ulgą, ponieważ komornik nie przeprowadzi aukcji komorniczej. 

Czy można zatrzymać licytację nieruchomości przez komornika?

Podczas trwającego postępowania egzekucyjnego dłużnik ma kilka możliwości na odstąpienie komornika od licytacji. Poniżej omawiamy je szczegółowo.

Spłata zobowiązania przez dłużnika

Zajęcie nieruchomości równoznaczne jest z wystosowaniem do dłużnika wezwania do spłaty długu. Czas, w jakim należność musi zostać uregulowana, wynosi 2 tygodnie od momentu, kiedy dłużnik otrzyma tego typu wezwanie, lub też kiedy dokonuje się wpisu do księgi wieczystej o zajęciu. O taki wpis wnioskuje oczywiście komornik prowadzący postępowanie. Jeśli wierzyciel odzyska pieniądze w wyznaczonym czasie, wówczas postępowanie zostaje umorzone, a sama licytacja komornicza nieruchomości nie dochodzi do skutku. Ważne jednak aby pamiętać, że komornikowi koniecznie należy przedstawić pisemne potwierdzenie spłaty swojego zobowiązania. Może to być potwierdzenie przelewu bądź też uzyskane pokwitowanie od wierzyciela.

Próba negocjacji z wierzycielem

Innym sposobem na uniknięcie komorniczej licytacji nieruchomości jest próba negocjacji z wierzycielem i przekonanie go do zawarcia ugody. Jeśli wyrazi on zgodę i możliwa będzie spłata długu w ratach, bądź odroczenie samej płatności wówczas obowiązkowo należy sporządzić pismo wskazujące na nowe warunki i dostarczyć je komornikowi. Nie należy jednak z tym zwlekać. Komornik o ugodzie z wierzycielem musi dowiedzieć się, zanim podejmie się dalszych czynności, jak szacowanie wartości nieruchomości czy ogłoszenie samej licytacji.

Zaskarżenie wyceny nieruchomości przez dłużnika

Po dokonaniu przez komornika opisu i wyceny nieruchomości, dłużnik ma możliwość jej zaskarżenia, jeśli nie zgadza się z oszacowanym kosztem. Skarga ta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia ponownej wyceny. Dłużnicy często wykorzystują  ten czas na zgromadzenie środków na pokrycie swojego zobowiązania, tak by nie dopuścić do komorniczej licytacji nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości dłużnika z wolnej ręki

Wyróżnić można przypadki, kiedy to komornik ma możliwość sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki, dzięki czemu może uzyskać rynkową cenę za swój dom czy mieszkanie. Dotyczy to jednak wybranych sytuacji, takich jak:

  • nieruchomości rolne,
  • niezabudowane i nieobciążone hipotecznie nieruchomości bądź też ich części,
  • zabudowane i nieobciążone hipotecznie nieruchomości, jeśli w momencie złożenia wniosku o postępowanie egzekucyjne nie zawiadomiono o zakończeniu budowy.

Wynajęte mieszkanie a komornik

Wiele osób zastanawia się, co w przypadku, kiedy dłużnik wynajmuje mieszkanie. Czy w wyniku postępowania egzekucyjnego może je stracić? Otóż warto wiedzieć, iż komornik ma prawo wejść do wynajmowanej nieruchomości. Przeszukanie wynajętego mieszkania czy domu ma na celu znalezienie wartościowych przedmiotów, jak biżuteria, sprzęt RTV czy AGD. Trzeba też mieć na uwadze to, że przeszukanie mieszkania przez komornika nie jest jednoznaczne z egzekucją nieruchomości. Komornik podczas przeszukania wynajmowanego domu lub mieszkania nie dokonuje zajęcia nieruchomości. 

Jak widać, istnieją sposoby na to, by zatrzymać licytację nieruchomości przez komornika. Warto jednak monitorować swoją sytuację finansową, a w przypadku występujących problemów odpowiednio szybko reagować, tak by do tego typu egzekucji nie musiało dochodzić.