Zaciąganie zobowiązań i niewywiązywanie się z ich spłaty może doprowadzić do wszczęcia egzekucji komorniczej, a z czasem do wizyty samego komornika w domu. Jak wygląda ten proces i kiedy można spodziewać się tego nieoczekiwanego gościa? O tym wszystkim poniżej!

Zanim komornik przyjdzie do domu, czyli o niespłacaniu zobowiązań

Zaciąganie finansowych zobowiązań nie jest niczym złym. Warto jednak pamiętać, że biorąc kredyt, należy go spłacić. Problemy zaczynają się więc od opóźnień w spłacie swoich zobowiązań lub od całkowitego zaprzestania ich uiszczania. Komornik sądowy jednak nie od razu puka do naszych drzwi. Wpierw z dłużnikami kontaktują się wierzyciele, chcący nakłonić dłużnika do zwrotu zadłużenia. W początkowej fazie przychodzą więc SMS-y z ponagleniami, maile oraz spodziewać się można telefonów przypominających o spłacie zobowiązań.

Jeśli nic to nie da, sprawa trafia do firmy windykacyjnej, która stara się dług odzyskać. Działania takich firm również mogą przybierać zarówno ponaglenia telefoniczne, jak i listowne oraz wizyty osobiste. Jeśli czynności te w dalszym ciągu będą bezskuteczne, a dłużnik nie będzie chciał współpracować i spłacać długu, to sprawa trafi do sądu.

Otrzymałem nakaz zapłaty z sądu, czy spodziewać się już wizyty komornika?

Jeśli sprawa dotyczy terenu Śląska, to po uprawomocnieniu się wyroku sądu i nadaniu tytułu wykonawczego, komornik z Katowic może rozpocząć swoje działania związane z egzekucją komorniczą. Komornik ma dostęp do informacji o adresie dłużnika oraz jego miejscu pracy, dlatego bezpośredni kontakt nie będzie stanowił większego problemu.

Warto jednak wiedzieć, że rozpoczęcie egzekucji komorniczej nie oznacza, że komornik sądowy od razu wejdzie do domu. A jak wygląda egzekucja komornicza? W pierwszym etapie będzie się kontaktował z dłużnikiem i prowadził egzekucję na odległość. Najczęściej w tym momencie zajęciu ulega konto uchylającego się od spłaty swoich zobowiązań, a także jego wynagrodzenie, renta bądź emerytura.

Na tym etapie komornik będzie również żądał, aby przedstawić mu posiadane przez dłużnika dobra osobiste, czyli ruchomości oraz nieruchomości. Jeśli dłużnik będzie z komornikiem sądowym współpracował i poda wszystkie niezbędne informacje, również nie musi dojść do wizyty funkcjonariusza w domu.

Kiedy faktycznie komornik sądowy przychodzi do domu?

Wizyta komornika w domu dłużnika odbywa się w momencie, kiedy osoba ta w dalszym ciągu uchyla się od jakiegokolwiek kontaktu i współpracy. Tak naprawdę wizyta komornika w domu jest ostatecznością, do której nie musi wcale dojść, o ile, dłużnik będzie współpracował i odpowiadał na listy komornika. Warto wiedzieć, że w większości spraw komornicy kontaktują się z dłużnikami listownie, bez potrzeby nachodzenia ich w domach.

Ile trwa egzekucja komornicza?

W teorii egzekucja komornicza trwa do momentu, aż zaspokojone zostaną roszczenia wierzyciela. W większości przypadków komornik sądowy nie ma jednak możliwości ściągnięcia z dłużnika należności, gdyż jest on niewypłacalny. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to komornik informuje o tym pisemnie wierzyciela, wysyłając pismo o bezskuteczności zajęcia.

Po uzyskaniu takiej informacji od komornika, wierzyciel ma tydzień na to, by przedstawić wniosek opisujący inne metody egzekucji. Jeśli taki wniosek nie zostanie przedłożony, to postępowanie zostanie umorzone.

Kiedy komornik nie może wejść do domu?

Warto pamiętać, że przyjście komornika do domu, nie jest w żaden sposób zapowiedziane. Komornik sądowy ma prawo złożyć wizytę dłużnikowi w każdy dzień roboczy od 7 do 21, a także za zgodą prezesa właściwego rejonowego sądu, w godzinach nocnych i dni ustawowo określone jako wolne od pracy. Komornik może także wejść do mieszkania dłużnika pod jego nieobecność.

Co więcej, kodeks postępowania cywilnego, pozwala na wkroczenie do mieszkania osoby trzeciej, jeśli np. dłużnik wynajmuje mieszkanie i tam również komornik ma prawo na przeprowadzenie niezbędnych czynności egzekucyjnych. Prawo stanowi jasno, że jeśli istnieje podejrzenie, że w danym lokum przebywa dłużnik, komornik ma prawo wkroczenia do takiego mieszkania lub domu. Najprościej mówiąc, nie ma więc sytuacji, kiedy komornik nie może wejść do domu.

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Nie wszystko podlega egzekucji komorniczej i są świadczenia, których nie może zająć komornik. Do świadczeń tych należą:

  • alimenty,
  • wpływy 500+,
  • zasiłek dla opiekuna,
  • świadczenia wypłacane przez pomoc społeczną,
  • dodatki pielęgnacyjne i rodzinne,
  • dodatki dla sierot,
  • dodatki porodowe,
  • świadczenia wypłacane z uwagi na bezskuteczną egzekucję alimentacyjną,
  • jednorazowe świadczenie „Za życiem”,
  • świadczenia rodzinne.