Przemysław Wojnowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Czeladzi

Zakres działań

Wykonywanie orzeczeń sądowych

Wykonywanie innych tytułów wykonawczych

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Zabezpieczanie roszczeń

Doręczanie zawiadomień sądowych

PRZEMYSŁAW WOJNOWSKI

Rynek 2/8 41-250 Czeladź

tel: 32 307 43 33

e-mail: bedzin.wojnowski@komornik.pl

MOŻESZ WYBRAĆ

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ... czytaj więcej

Przemysław Wojnowski Komornik Sądowy