Rewir i właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Czeladzi Przemysław Wojnowski jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Czeladzi oraz na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika (obszar całego województwa śląskiego).

 

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości,
 • o wydanie, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości,
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
 • nieruchomości stosuje się odpowiednio o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ).

 

Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu, Gliwicach i Katowicach, oraz sądów rejonowych:

 • Sąd Rejonowy Będzin
 • Sąd Rejonowy Bielsko-Biała
 • Sąd Rejonowy Bytom
 • Sąd Rejonowy Cieszyn
 • Sąd Rejonowy Chorzów
 • Sąd Rejonowy Częstochowa
 • Sąd Rejonowy Dąbrowa Górnicza
 • Sąd Rejonowy Gliwice
 • Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
 • Sąd Rejonowy Jaworzno
 • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
 • Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
 • Sąd Rejonowy Lubliniec
 • Sąd Rejonowy Mikołów
 • Sąd Rejonowy Mysłowice
 • Sąd Rejonowy Myszków
 • Sąd Rejonowy Pszczyna
 • Sąd Rejonowy w Raciborzu
 • Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
 • Sąd Rejonowy w Rybniku
 • Sąd Rejonowy Siemianowice Śląskie
 • Sąd Rejonowy Sosnowiec
 • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
 • Sąd Rejonowy Tychy
 • Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
 • Sąd Rejonowy w Zabrzu
 • Sąd Rejonowy w Zawierciu
 • Sąd Rejonowy w Żorach
 • Sąd Rejonowy w Żywcu