Kontakt

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CZELADZI PRZEMYSŁAW WOJNOWSKI

Rynek 2/8 41-250 Czeladź

tel: 32 307 43 33

bedzin.wojnowski@komornik.pl

MOŻESZ WYBRAĆ

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. … czytaj więcej

Godziny pracy

poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek – czwartek: 8.00-15.00
piątek: kancelaria dla stron nieczynna.

Komornik przyjmuje interesantów we wtorek: 09.00 – 14.00 (w sprawach pilnych po uprzednim uzgodnieniu terminu).

Przeglądanie akt odbywa się w obecności komornika, asesora lub aplikanta.

NR RACHUNKU BANKOWEGO

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 1

74 10501230 1000 0090 3109 7521

Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kasie kancelarii komornika.

Wpłat należności należy dokonywać ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy strony postępowania oraz sygnatury sprawy komorniczej.

Przemysław Wojnowski Komornik Sądowy