Kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Czeladzi Przemysława Wojnowskiego prowadzi sprawy na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W kancelarii zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników służących pomocą telefonicznie oraz bezpośrednio w kancelarii.

Kancelaria czynna:

poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek – czwartek: 8.00-15.00
piątek: kancelaria dla stron nieczynna.

Komornik przyjmuje interesantów we wtorek: 09.00 – 14.00 (w sprawach pilnych po uprzednim uzgodnieniu terminu).
Przeglądanie akt odbywa się w obecności komornika, asesora lub aplikanta.

Kancelaria posiada wdrożony pełny elektroniczny dostęp do baz danych:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapytania ZUS-EKS
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 – 7 dni

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 dnia

OGNIVO – Krajowa Izba Rozliczeniowa
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 – 7 dni

Sądowy Rejestr Zastawów – CI-RZ
odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 7 – 14 dni.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
tzw. „e-Sąd”

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Wojnowski podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika w oparciu o art. 797 1 kpc.

PRZEMYSŁAW WOJNOWSKI

Rynek 2/8 41-250 Czeladź

tel: 32 307 43 33

e-mail: bedzin.wojnowski@komornik.pl

MOŻESZ WYBRAĆ

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 z dnia 2018.04.25) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ... czytaj więcej

Przemysław Wojnowski Komornik Sądowy