Zajęcie majątku przez dłużnika nie może zwiastować niczego dobrego. Oznacza to, że proces egzekucyjny może zakończyć się pozbawieniem dłużnika wartościowych przedmiotów nawet wbrew jego woli. Stając w obliczu tak ciężkiej sytuacji, warto jednak dowiedzieć się, czy komornik może odstąpić od licytacji oraz jak można wstrzymać licytację komorniczą.

Czy komornik może odstąpić od licytacji?

Licytacja komornicza to jeden z ostatnich etapów procesu egzekucyjnego. Komornik jako organ wykonujący założenia procesu przeważnie powinien pozostać neutralny wobec stron, a kierować się literą prawa. Tak więc prowadzący licytację komornik sam z siebie nie powinien jej przerywać, chyba że wynika to z zaistniałej sytuacji prawnej.

Przykładowo, komornik licytujący samochód powinien doprowadzić to działanie do końca, ponieważ może to pozwolić na usatysfakcjonowanie finansowe wierzyciela. Komornik może jednak odstąpić od licytacji oraz egzekucji w momencie kiedy żądania wierzyciela zostaną wypełnione. Licytacje komornicze są więc narzędziem, z którego komornik może skorzystać w momencie, kiedy inne środki regulacji należności zawiodą.

Komornik może zlicytować i zając większość ruchomości oraz środków dłużnika, ale warto również wiedzieć jakich świadczeń nie może zająć komornik, ponieważ osoba zadłużona nie może zostać pozbawiona środków do życia. Komornik może, a również musi odstąpić od licytacji żywności, opału, materiałów naukowych, czy niezbędnych sprzętów AGD jak lodówka.

W przeciwieństwie do licytacji komorniczych maszyn rolniczych, samochodów czy innych mniej niezbędnych przedmiotów, brak wyżej wymienionych ruchomości może nawet zaszkodzić życiu dłużnika. Podobnie sprawa ma się w kwestii świadczeń socjalnych typu 500+, które również nie podlegają egzekucji.

Czy można wstrzymać licytację komorniczą?

Jeśli jednak doszło już do zajęcia przedmiotów bądź nieruchomości, następnym krokiem może być egzekucja. Może ona przyjąć formę licytacji komorniczej online lub licytacji fizycznej. Niezależnie jednak czy to licytacja komornicza ciągnika rolniczego, samochodu czy telewizora, może ona zostać wstrzymana.

Jest to możliwe, ponieważ proces egzekucji opiera się na powołaniu organu trzeciego do uregulowania należności dłużnika względem wierzyciela. Jeśli wszelkie należności zostaną uregulowane, możliwe jest zatrzymanie procesu egzekucyjnego. Właśnie w takim przypadku, na przykład wstrzymanie licytacji komorniczej nieruchomości jest możliwe i ma sens, ponieważ podstawa do jej przeprowadzenia straciła już podparcie w sytuacji rzeczywistej.

Wstrzymanie licytacji komorniczej jest również możliwe w momencie, kiedy byłaby ona prowadzona niezgodnie z zaleceniami prawnymi. O wstrzymanie licytacji może wnioskować na przykład dłużnik poprzez złożenie oświadczenia w trakcie samej licytacji.

Jak wstrzymać licytację komorniczą?

Istnieje kilka możliwości na wstrzymanie licytacji komorniczej. Technicznie i prawnie najprostszą z nich może okazać się spłata wierzyciela. Zgodnie ze swoją nazwą, proces ten polega na zwykłej spłacie zadłużenia przed rozpoczęciem się licytacji. Warto zaznaczyć, że spłaty takiej można dokonać na kilka różnych sposobów. Pierwszym z nich może być spłata wszelkich należności bezpośrednio u wierzyciela.

Po uregulowaniu wszelkich należności dłużnik powinien być uwolniony od wszelkich zależności względem wierzyciela, a wcześniej zajęte ruchomości lub nieruchomości powinny wrócić do pierwotnego właściciela. Możliwe jest również wstrzymanie licytacji komorniczej nieruchomości poprzez złożenie wszystkich wymaganych środków finansowych na ręce komornika. Kiedy podobne działanie poprzedzałoby dzień egzekucji, można w ten sposób uniknąć, na przykład licytacji komorniczej online, która może być mniej przewidywalna niż takowa w formie klasycznej.

Innym przykładem na to jak wstrzymać licytację komorniczą, jest złożenie wniosku o wstrzymanie licytacji nieruchomości lub ruchomości. Przekazanie takowego pisma komornikowi musi być jednak poparte oświadczeniem wierzyciela, który przychyla się do polubownego rozwiązania sytuacji. Jeśli podobny warunek zostanie spełniony, możliwe jest wstrzymanie licytacji komorniczej.

Kolejnym ze sposobów na wstrzymanie licytacji komorniczej nieruchomości lub ruchomości jest złożenie przez dłużnika skargi na przybicie własności. Operacja ta może przypominać złożenie wniosku o wstrzymanie licytacji nieruchomości, ale w swoim założeniu jest jednostronnym oświadczeniem dłużnika, iż rozpoznał on niewłaściwości w procesie licytacji komorniczej. W podobnej sytuacji możliwe jest wstrzymanie licytacji komorniczej, ponieważ występuje prawdopodobieństwo niezgodności ostatecznej fazy licytacji z jej protokołem.

Zastanawiając się więc czy komornik może odstąpić od licytacji, warto pamiętać, że jest to osoba, która występuje w roli organu niezależnego. Komornik z własnej woli nie może więc odstąpić od procesu egzekucji, jeśli nie stwierdza on po drodze żadnych niejasności oraz odchyleń od normy. Z drugiej jednak strony, kwestia tego czy i jak wstrzymać licytację komorniczą pozostaje tu bardziej otwarta. Wstrzymanie egzekucji jest możliwa w momencie, kiedy roszczenia wierzyciela zostaną zaspokojone. Drugi przypadek zakłada natomiast wstrzymanie samej licytacji komorniczej przez dłużnika w momencie, kiedy stwierdzi on, iż egzekucja nie została przeprowadzona zgodnie z jej protokołem.