Egzekucja komornicza to skutek niespłaconych zobowiązań i unikania ugodowego podejścia do tych kwestii. Polskie prawo dopuszcza różne jej formy, wśród których można wyszczególnić zajęcie ruchomości należących do dłużnika, a w przypadku większych zobowiązań nawet nieruchomości. A jak wygląda sprawa w przypadku zameldowania u rodziców, co może a czego nie może komornik?

Komornik a zameldowanie u rodziców

Na początku warto zaznaczyć, jak wygląda proces ustalania adresu dłużnika. Najczęściej jest on przekazywany komornikowi sądowemu przez wierzyciela, przy czym adres zamieszkania nie musi się pokrywać z adresem zameldowania. Każdy komornik sądowy ma natomiast dostęp do bazy PESEL, w której to znajdują się informacje dotyczące m.in. adresu zameldowania, który bardzo często jest adresem rodziców dłużnika.

Działania komornika sądowego polegają na ustaleniu i poszukiwaniach majątku dłużnika, jak i samej jego osoby. W pierwszej kolejności uda się on do miejsca zamieszkania, jednak jeśli działania te nie przyniosą skutku, będzie zmuszony szukać dłużnika w miejscu jego zameldowania, nawet jeśli jest to dom rodzinny. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy komornik może ściągać dług z rodziny i należy zaznaczyć, że, o ile sprawa nie dotyczy małżonków, jedynie osoba unikająca spłaty zobowiązań odpowiada przed komornikiem.

Czy komornik sądowy może dokonać zajęcia w domu rodzinnym?

Na wstępie warto rozróżnić samą wizytę komornika sądowego w domu rodzinnym dłużnika, celem ustalenia jego miejsca pobytu i posiadanego majątku, a przeprowadzaniem czynności egzekucyjnych. Jeśli podczas wizyty urzędnika rodzice dłużnika wyraźnie zaznaczą, że ich pełnoletnie dziecko nie zamieszkuje wraz z nimi, komornik sądowy zmuszony jest odstąpić od czynności. Nie może ich kontynuować nawet pomimo faktu zameldowania dłużnika u rodziców.

W sytuacji, kiedy dłużnik faktycznie mieszka z rodzicami, komornik sądowy ma pełne prawo przystąpić do przeprowadzenia egzekucji. Co więcej, ma pełne prawo do wezwania policji, która musi pomóc w przeprowadzeniu czynności prawnych związanych z przeszukaniem miejsca zamieszkania dłużnika.

Co ważne, zameldowanie u rodziców a komornik i postępowanie, które prowadzi, może skutkować zajęciem wartościowych przedmiotów. A to, co komornik może zająć, to przede wszystkim takie rzeczy jak: komputer, telewizor, czy inny sprzęt RTV. Jest to niezwykle problematyczne, ponieważ, pomimo że rodzic ma pełne prawo do złożenia wniosku o zwolnienie przedmiotów z toczącego się postępowania, trwa ono dosyć długo, jest trudne i niekomfortowe. Ratunkiem w takiej sytuacji jest posiadanie imiennych dowodów zakupów jak paragony, które udowadniają i jasno wskazują ich właściciela, nie pozwalając przy tym na wzięcie udziału w czynnościach egzekucyjnych komornika.

Od jakiej kwoty komornik może zająć mieszkanie?

Inną kwestią jest zajęcie mieszkania przez komornika sądowego. Jeśli nawiązujemy do wcześniej opisywanej sytuacji, to w przypadku gdy właścicielami mieszkania są rodzice, a dłużnikiem pełnoletnie dziecko, nie ma możliwości, aby stracili oni dach nad głową. Pojawia się jednak pytanie, czy komornik może zająć mieszkanie przepisane na dziecko?

Tak, komornik sądowy może zająć mieszkanie, nawet jeśli zostało ono na dziecko przepisane. Warto zaznaczyć, że przepisanie mieszkania czy jego podarowanie innej osobie, czyni tego człowieka jego właścicielem. Jeśli będzie on posiadał niespłacane zobowiązania i trafią one do komornika sądowego, to nie będzie on dochodził tego, skąd ma się mieszkanie czy wartościowe przedmioty, tylko dokona egzekucji zgodnie z literą prawa. Należy jednak pamiętać, że jest to ostateczność i wcześniej próbuje on dokonać egzekucji innymi sposobami. A są to:

  • zajęcie konta bankowego,
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja z emerytury czy renty,
  • egzekucja innych wierzytelności.

Zaznaczyć należy również, że zajęcie nieruchomości nie odbywa się w przypadku mniejszych zadłużonych kwot. Odpowiadając na pytanie, od jakiej kwoty komornik może zająć mieszkanie, należy stwierdzić, że według przepisów, jeśli wysokość zadłużenia jest nie większa niż 5% wartości nieruchomości, to nie może zostać ona zlicytowana.

Czy komornik może zająć mieszkanie dziecka za długi rodziców?

Inną kwestią jest zajęcie mieszkania dziecka za długi rodziców. Jak już wcześniej zostało omówione, zgodnie z polskim prawem za swoje długi i zobowiązania odpowiada dłużnik i nie ma możliwości, aby konsekwencje spadły na inne osoby. Komornik sądowy nie może zając mieszkania dziecka za długi rodziców, ponieważ byłoby to działanie niezgodne z prawem.

Może jednak dojść do pomyłki i zajęcia przedmiotów należących do dziecka dłużników. Dzieje się tak, ponieważ komornik sądowy nie ma obowiązku upewniania się, do kogo należy dana rzecz. W takiej sytuacji należy złożyć odpowiedni wniosek, na mocy którego poszkodowany żąda zwrotu danego przedmiotu.