Krajowa Rada Komornicza to najważniejsza instytucja komornicza. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, o tym, jak pracuje komornik sądowy i kto sprawuje nad nim kontrolę, to warto poczytać o Krajowej Radzie Komorniczej. W dzisiejszym artykule mamy zamiar wyjaśnić wam, jak dokładnie działa ta instytucja i jaką pełni funkcję.

Czym jest Krajowa Rada komornicza?

Krajowa Rada Komornicza jest reprezentantem samorządu komorniczego to organ, który reprezentuje wszystkich komorników sądowych w naszym kraju. Jednym z głównych zadań tej instytucji jest kontrola komorników, jest on prowadzony niezależnie od nadzoru przez Ministra Sprawiedliwości. Krajowa Rada Komornicza spośród komorników wybiera tych, którzy zobowiązani są do wykonywania wizytacji w okręgowych kancelariach.

Sposób działania Krajowej Rady Komorniczej jest regulowany Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku, organ ten ściśle podlega władzy samorządu, czyli Krajowemu Zjazdowi Komorników. Obecnie funkcję prezesa sprawuje Sławomir Szynalik, wiceprezesem jest Maciej Simbierowicz, a sekretarzem Mirosław Wolanin. Członkowie KRK są powoływani raz na trzy lata i to spośród nich wybiera się Prezesa i Wiceprezesa. Raz w roku KRK składa Ministrowi Sprawiedliwości oficjalną informację o stanie egzekucji komorniczych w Polsce.

Czym zajmuje się Krajowa Rada Komornicza?

Najważniejszym zadaniem Krajowej Rady komorniczej jest sprawowanie kontroli nad wszystkimi komornikami sądowymi w Polsce. Ustawa ściśle wyznacza, że KRK sprawdza terminowość, skuteczność, jak i rzetelność postępowań egzekucyjnych.

Nadzór ten jest w pełni niezależny od tego, który sprawują prezesowie sądu, czy Minister Sprawiedliwości. Ponadto instytucja ta wyznacza komorników-wizytatorów, którzy zobowiązani się przynajmniej raz na 3 lata wykonać inspekcję w okręgowych kancelariach, mają oni wgląd w czynności komorników. KRK wydaje także uchwały, które ustalane są przez większość głosów członków. Wcześniej wspomniana przez nas ustawa jasno określa zakres działania tej instytucji, KRK:

 • wyraża opinię w sprawach rachunkowych i biurowych w kancelariach,
 • wyraża opinię w sprawach egzekucji, jak i funkcjonowania komorników,
 • uchwala zasady etyki zawodowej (po walnym zgromadzeniu izby komorniczej),
 • pomaga w tworzeniu egzaminu komorniczego,
 • uchwala budżet KRK,
 • ustala wysokość kosztów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym,
 • wydaje opinię kandydatom na zastępców rzecznika dyscyplinarnego,
 • współpracuje z organizacjami komorniczymi z innych krajów,
 • wydaje czasopismo branżowe.

Zakres działań Krajowej Rady Komorniczej jest jednak znacznie większy. Warto dodać, że przy Krajowej Radzie Komorniczej działa Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy, który prowadzi szkolenia zawodowe z zakresu prawa komorniczego, konferencje naukowe czy prace badawcze.

Licytacje na stronie Krajowej Rady Komorniczej

Krajowa Rada Komornicza poza nadzorem nad komornikami sądowymi, zajmuje się także aukcjami komorniczymi. Na stronie KRK można znaleźć ogłoszenia o licytacjach komorniczych z majątku dłużników. Korzystanie ze strony jest darmowe, można na niej licytować zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Aukcje komornicze ruchomości podzielone są na kategorie:

 • antyki, sztuka,
 • biżuteria,
 • łodzie
 • maszyny przemysłowe, rolnicze,
 • meble,
 • odzież,
 • samochody,
 • sprzęt AGD,
 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt RTV,
 • inne ruchomości.

Natomiast wśród nieruchomości znajdują się nie tylko mieszkania, ale też magazyny, hale, grunty czy miejsca postojowe. Warto śledzić stronę z licytacjami komorniczymi, Krajowa Rada Komornicza ma obowiązek obwieszczania o licytacjach w internecie.

Problem z komornikiem? Zajmie się tym Krajowa Rada Komornicza

Jak wspomnieliśmy, głównym zadaniem KRK jest nadzór komorników, czy sprawują oni swoją pracę uczciwie i rzetelnie. Dłużnik ma prawo złożyć skargę na komornika, jeśli nie wykonuje on swoich obowiązków i nie przestrzega praw. Komornik ponosi odpowiedzialność za uchybienia w pracy, odpowiada on dyscyplinarnie m.in. za:

 • naruszenie godności sądu,
 • niewykonanie poleceń po wizytacji,
 • obrazę przepisów prawa.

Rzecznik Dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Komorniczej wszczyna dochodzenie dyscyplinarne, które może zakończyć się upomnieniem, naganą, karą pieniężną, a nawet wydaleniem ze służby komorniczej. Rzecznik dyscyplinarny jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości spośród kandydatów wypranych przez KRK, aktualnie przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej jest Joanna Sawicka-Iwaniuk.

Krajowa Rada Komornicza prowadzi także infolinię, z której może skorzystać każda osoba, która chce uzyskać informacje na temat egzekucji komorniczej. Jest ona dostępna w każdy wtorek od godziny 9 rano do 15.