Samozatrudnienie to często droga do niezależności, ale może ono również sprawić, że przedsiębiorca zostanie sam ze swoimi problemami. Jest to szczególnie trudne, kiedy dojdzie już do egzekucji komorniczej. Komornik nie może jednak zająć całego majątku osoby samozatrudnionej. Właśnie dlatego dobrze jest wiedzieć, co może zabrać komornik, podczas swoich działań.

Co może zająć komornik przedsiębiorcy?

Komornik może zająć większość przedmiotów materialnych dłużnika, które powinny pokryć wartość jego zadłużenia. Zajęcie komornicze ma bowiem na celu odzyskanie pełni należności, które dłużnik winien jest wierzycielowi. Mówiąc krótko, komornik może zająć większość rzeczy, które będą w stanie pokryć dług. Podstawowymi drogami egzekwowania długu, czyli tym, co komornik zajmuje w pierwszej kolejności, są najczęściej konta bankowe i źródła dochodu.

Warto wspomnieć, że majątek przedsiębiorcy samozatrudnionego, który prowadzi firmę jednoosobową, traktowany jest na równi z jego majątkiem osobistym. Oznacza to, że sprawa komornika, a jednoosobowej działalności gospodarczej często zrównuje się z majątkiem prywatnym danej osoby. W takiej sytuacji nie ma znaczenie rozdział kont na prywatne i firmowe, ponieważ dla komornika są one jednakowo istotne.

Oznacza to, że oprócz majątku firmowego, dłużnik może stracić również swój prywatny. Przykładowo, jeśli zajęcie wypłaty nie będzie wystarczające, komornik może odebrać samozatrudnionemu przedsiębiorcy prywatny luksusowy samochód, jeśli takowy on posiada, ponieważ nie jest to przedmiot niezbędny do wykonywania zawodu.

Czego komornik nie może zabrać przedsiębiorcy?

Warto pamiętać, że komornik nie może odebrać przedsiębiorcy zupełnie wszystkiego. Przede wszystkim, zajęcie komornicze nie może obejmować przedmiotów niezbędnych do pracy. Wyjątkiem od tej reguły są jednak ruchomości i nieruchomości o wartości, która przekracza standardową rynkową.

Oznacza to więc, że samozatrudniony przedsiębiorca, który pracuje jako mechanik samochodowy, będzie mógł zatrzymać podstawowy zestaw narzędzi, ponieważ bez nich nie będzie mógł wykonywać swojego zawodu.

Oprócz tego warto pamiętać, że komornik sądowy nie może zająć przedmiotów, które stanowią obiekty kultu religijnego. Jest to o tyle istotne, że zasada ta działa, nawet kiedy przyjąć, że majątek prywatny dłużnika jest równoznaczny z firmowym.

Ile komornik może zabrać przedsiębiorcy z osobistego majątku?

Przyjmując, że relacja samozatrudnienia i działań komornika oznacza ingerencję również w sytuację prywatną przedsiębiorcy, warto pamiętać o zagrożeniu całego jego dobytku. Co do zasady, komornik sądowy może i powinien zająć majątek dłużnika, który odpowiada całości zadłużenia oraz wszystkim odsetkom.

Są jednak pewne ograniczenia, jeśli chodzi o możliwości komornika. To jak przebiega zajęcie konta przez komornika, może potencjalnie wyglądać jak zabieranie dokładnie całego majątku osoby, ale w rzeczywistości dłużnikowi należy zostawić podstawowe środki do życia. Oznacza to, że nawet zajmując konto bankowe, komornik musi na nim pozostawić odpowiednio wysoką kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Jest ona ustalana procentowo na podstawie aktualnego najniższej pensji krajowej. To samo dotyczy niektórych zasiłków.

Ile komornik może zabrać przedsiębiorcy z konta firmowego?

Skupiając się jednak w szczególności na bankowym koncie firmowym przedsiębiorcy, nie znajduje się ono w tak dobrej sytuacji. Podczas egzekucji komorniczej przedsiębiorcy, służbowe konto bankowe może okazać się pierwszym miejscem, gdzie komornik będzie szukał środków finansowych. Niezależnie od tego, w jakiej walucie jest konto przedsiębiorcy, środki na nim zawarte mogą pozostać przejęte w całości. Nie ma tu również zastosowania żadna z wymienionych kwot wolnych od zajęcia.

Przy egzekucji komorniczej w przypadku samozatrudnionego przedsiębiorcy, należy więc pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim, jeśli jest to firma jednoosobowa, jej właściciel oprócz majątku formowego, będzie odpowiadał również swoimi prywatnymi środkami. Warto jednak pamiętać, że w procesie egzekucyjnym komornik nie może zabrać dokładnie wszystkich środków, ponieważ musi on postawić osobie kwotę minimalną, która zwolniona jest od zajęcia. Mówiąc o majątku prywatnym, komornik nie może również zająć należności takich jak np. trzynasta emerytura. Jednak poza tym wszystkim, blokując bankowe konto firmowe dłużnika, komornik może zająć je dokładnie w całości.