Komornik ma dosyć szeroki zakres uprawnień. Zajmuje się wykonywaniem egzekucji na dłużnikach, do czego zalicza się również zajęcie konta bankowego. To jest czynność, która najczęściej zaskakuje dłużników, możliwe jest bowiem zajęcie rachunku i pobranie środków w całkowitej wysokości długu. Co więc robić, kiedy komornik zablokuje konto? Jak odblokować rachunek bankowy?

Kiedy komornik może zablokować konto bankowe?

Każdy dłużnik musi liczyć się z tym, że jego konto bankowe może zostać zablokowane. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie tych, których zadłużenie przekracza kilkadziesiąt tysięcy złotych, choć tak niektórzy mogą myśleć. Blokada rachunku może zostać nałożona nawet u osób, które zalegają z płatnościami mandatów, rachunków czy alimentów. Tak samo dotyczy to długów powstałych na skutek braku spłat kredytów. Każdy, kto ma jakiekolwiek zadłużenia, jest narażony na zablokowanie konta w banku.

Blokada konta a ustalenie rachunku dłużnika

Konta rachunkowe nie są zajmowane przez sam bank, ale na wniosek komornika lub innej instytucji. Skąd wiadomo, w którym banku dłużnik ma konto? To można ustalić na kilka sposobów. Bywa, że wierzyciel wskazuje numer rachunku dłużnika, wtedy procedura zablokowania jest prosta. Komornik może też skierować zapytanie drogą elektroniczną do Krajowej Izby Rozliczeniowej lub skorzystać z pośrednictwa banku i zapytać o to Centralną informację o rachunkach bankowych. Możliwe jest też zapytanie konkretnego banku o rachunek bankowy. Jeśli komornik ma już wszelkie niezbędne informacje, wówczas informuje o tym daną instytucję finansową i rozpoczyna się procedura zablokowania konta.

Jak wygląda blokada konta bankowego?

Bank, po otrzymaniu stosownego wniosku, blokuje konto rachunkowe i przekazuje środki podlegające egzekucji komornikowi. Ten z kolei dostarcza je wierzycielowi. Czy zajęte mogą zostać wszystkie pieniądze na rachunku? Nie. Istnieje kwota wolna od zajęcia, która każdego miesiąca musi pozostać na koncie dłużnika. Jest to 75% minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli w roku 2020 kwota ta wynosi 1950 zł brutto. Wszelkie nadwyżki pobierane są na poczet spłaty długu. Warto przy tym wiedzieć, że bank nie może pobierać prowizji za realizację tytułu egzekucyjnego. Działania te zostały uwzględnione w rejestrze klauzul niedozwolonych. Dotyczy to kont bankowych dla klientów indywidualnych. O blokadzie rachunku poinformować powinien komornik. Bank nie ma takiego obowiązku. Należy więc zadbać o to, by wszelkie instytucje posiadały nasz aktualny adres do korespondencji. W przeciwnym razie zajęcie komornicze konta może być zaskoczeniem.

Jak odblokować konto bankowe zablokowane przez komornika?

Zablokowane konto bankowe przez komornika można odblokować właściwie w jeden sposób – spłacając zadłużenie. Kontaktowanie się w tej sprawie z bankiem nie przyniesie żadnych efektów. Jedyną osobą, do której należy się udać, jest komornik. Warto spróbować rozłożyć zadłużenie na raty, jeśli długi są na tyle wysokie, że nie da się ich szybko spłacić. Do tego dochodzą odsetki i opłaty egzekucyjne, mogą to więc nie być niskie kwoty. Bank może odblokować konto dopiero po otrzymaniu pisma od funkcjonariusza publicznego o umorzeniu postępowania. Warto wiedzieć, że jeśli długi nie są wysokie, są to np. niespłacone mandaty za jazdę na gapę itp., można udać się do banku i wnioskować, by zostały one spłacone z kwoty wolnej od zajęcia.

A czy można zamknąć konto zablokowane przez komornika lub zmienić bank? Priorytetem komornika jest ściągnięcie wszelkich należności na rzecz wierzyciela. Oznacza to, że zakładanie nowego konta w innym banku może niewiele dać, ponieważ taka czynność zostanie odnotowana, a należności i tak zostaną pobrane, niezależnie od tego, ile kont będziemy mieli.

Zablokowane konto firmowe przez komornika – co warto wiedzieć?

Blokada na koncie firmowym wygląda nieco inaczej niż na rachunkach osobistych. Przede wszystkim nie istnieje kwota wolna od zajęcia. Komornik, zajmując takie konto, ma prawo zablokować wszelkie środki, które się na nim znajdują. Jest od tego jednak wyjątek istotny z punktu widzenia osób, które pracują w danym przedsiębiorstwie. Zajęcie konta firmowego nie oznacza, że zostaną one pozbawione bieżących wypłat. Pieniądze na wynagrodzenia plus koszty podatków i składek zostaną zwolnione, konieczne jest jednak przedstawienie w banku listy płac.

Co ważne, komornik nie może zająć konta spółki, ponieważ nie jest ono przypisane do konkretnej osoby. Wówczas rachunek jest tymczasowo zablokowany na 7 dni, w tym czasie dłużnik musi przedstawić dokumenty, chodzi o umowę spółki, w której określone zostały udziały wspólników. Jeśli do tego nie dojdzie lub te udziały nie zostały szczegółowo przedstawione, uznaje się, że są one równe i zajmowane są proporcjonalne kwoty. Jeżeli natomiast przedsiębiorcy i wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, wtedy zajęte mogą zostać również konta indywidualne.