Wiele osób zadłużonych obawia się zajęcia konta bankowego przez komornika. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy dokładnie wyjaśnić, na czym polega praca komornika, oraz jak wygląda zajęcie konta bankowego krok po kroku. Odpowiemy także na pytanie, czy komornik może zająć konto bez wyroku sądu.

Jak działa komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, jego głównym zadaniem jest odzyskiwanie należności pieniężnych w imieniu wierzyciela, robi on to poprzez egzekucję komorniczą. Komornik sądowy działa według ściśle określonych zasad oraz procedur, sama egzekucja komornicza nie może zostać wszczęta bez tytułu wykonawczego, może to być wyrok sądu lub nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności, która potwierdza, że dany wykrok można egzekwować. Dopiero po uzyskaniu tejże klauzuli, komornik może przystąpić do egzekucji długów, bez niej komornik sądowy nie ma prawa podejmować działań egzekucyjnych. Warto dodać, że postępowanie egzekucyjne zwykle poprzedzone jest windykacją polubowną, a potem sądową, dopiero kiedy te czynności nie przynoszą skutku, wierzyciel kieruje sprawę do sądu, a następnie do komornika.

Czy komornik może zająć konto bez wyroku sądu?

Jak już wcześniej wspomniano, komornik sądowy działa według określonych procedur, co oznacza, że jego praca jest w pewien sposób ograniczona. Komornik musi przestrzegać określonych zasad, by jego działania były uczciwe, ale też legalne. W poprzednim akapicie pisaliśmy, że komornik może przystąpić do procesu egzekucyjnego dopiero po otrzymaniu wyroku sądu lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, a to oznacza, że komornik nie może zająć konta bankowego dłużnika bez wyroku sądu. Aby komornik mógł przystąpić do zajęcia konta bankowego, musi posiadać on tytuł wykonawczy, jest to rzecz obowiązkowa w procesie egzekucyjnym.

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Komornik zwykle zobowiązany jest powiadomić dłużnika o zajęciu konta, są jednak przypadki, w których nie jest to wymagane. Jeśli egzekucja komornicza tyczy się egzekwowania długów pieniężnych przeznaczonych na alimenty bądź rentę, to komornik nie ma obowiązku powiadamiania dłużnika o zajęciu jego konta. W takiej sytuacji bank od razu przekazuje środki pieniężne z banku dłużnika komornikowi.

Jak przebiega zajęcie konta krok po kroku?

Niektórzy mogą zastanawiać się, co w pierwszej kolejności zajmuje komornik — konto bankowe czy świadczenia? Pierwszą rzeczą, do której przystępuje komornik po otrzymaniu wyroku sądu, będzie zajęcie konta bankowego dłużnika. Poniżej przedstawiamy, jak ta procedura wygląda, krok po kroku.

1. Ustalenie konta bankowego dłużnika

Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić komornik, jest ustalenie, w którym banku dłużnik ma konto osobiste. W takiej sytuacji komornik sądowy składa zapytanie do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych, dzięki czemu komornik otrzyma informację o wszystkich rachunkach bankowych dłużnika, nawet tych, w SKOK-u. Komornik może także ustalić numer rachunku bankowego dłużnika, wysyłając zapytanie do jego biura rachunkowego lub jego pracodawcy. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których wierzyciel wie, w jakim banku dłużnik posiada rachunek, wtedy komornik może od razu przejść do zajęcia konta bankowego.

2. Zajęcie konta bankowego przez komornika

Komornik następnie przystępuje do zawiadomienia dłużnika o zajęciu konta bankowego, zawiadomienie zwykle występuje w formie elektronicznej. Zawiadomienie w formie pisemnej dłużnik otrzyma jedynie wtedy, jeśli posiada rachunek osobisty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Warto wspomnieć także o tym, że komornik zajmuje wszystkie konta dłużnika, co więcej przejmuje on nie tylko obecne środki na koncie, ale także wszelkie wpłaty przychodzące.

3. Egzekucja wierzytelności

Kiedy komornik zajmie konto bankowe dłużnika, przystępuje on do egzekwowania należności. Środki z konta dłużnika są przelewane na konto bankowego komornika, skąd mają one trafić bezpośrednio do wierzycieli, na ich rachunek osobisty. Bank ma obowiązek przekazać środki pieniężne z konta osobistego dłużnika po upływie tygodnia od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu konta.

Warto przypomnieć o tym, że komornik sądowy nie zajmuje całej kwoty, która znajduje się na koncie bankowym dłużnika, bowiem istnieje kwota wolna od zajęcia i stanowi ona 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wolne od egzekucji komorniczej są także różnego rodzaju świadczenia np. alimentacyjne. Komornik sądowy nie może bowiem pozbawić dłużnika środków do życia.

Dobrze jest wiedzieć, jak dokładnie przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika sądowego. Dzięki znajomości procedur możemy być pewni, że komornik nie ma prawa zająć konta bankowego bez wyroku sądowego.