Jeśli masz długi, może przyjść taki czas, że prędzej czy później czeka Cię bliski kontakt z komornikiem. Egzekucja komornicza odbywa się w różny sposób i najczęściej kończy się zajęciem konta przez komornika. Może się jednak zdarzyć, że komornik zabierze za dużo. Jak sobie z tym radzić? I ile może zabrać komornik?

Jak działa komornik?

Komornik to zawód zaufania publicznego. Jego działania mają na celu ściągnięcie należności od dłużnika na wyraźną prośbę wierzyciela. Komornicy działają przy sądach rejonowych, więc ich zawód i związane z nim regulacje, takie jak sposoby działania czy wynagrodzenie objęte są odgórnymi przepisami. Zawód komornika jest wbrew pozorom często wybierany, i tego, jak zostać komornikiem próbuje się dowiedzieć coraz więcej młodych ludzi. Choć nie jest to zawód, który darzony jest sympatią, coraz więcej osób rozumie, że jest on potrzebny i pomaga wielu osobom spłacić zobowiązania. Aby wykonywać zawód komornika należy skończyć studia prawnicze, a także zdać egzamin komorniczy i odbyć aplikację komorniczą. Osoba wykonująca egzekucje komornicze musi mieć również potwierdzoną przez lekarza zdolność do wykonywania tego typu pracy, czyli odpowiednią odporność psychiczną. O regulacjach decyduje krajowa rada komornicza.
Komornik działa zazwyczaj na zlecenie prywatnej osoby lub z polecenia prokuratury. Egzekucja komornicza ma kilka etapów i rozpoczyna się od przesłania do banku zawiadomienia o zajęciu konta dłużnika. Następnie powiadamia się dłużnika o tym, że następuje zajęcie konta przez komornika poprzez dostarczenie mu odpisu tytułu wykonawczego. Od tego czasu dłużnik ma 7 dni na reakcję. W niektórych przypadkach, komornik może także zająć konto bez powiadomienia dłużnika.

Ile może zabrać komornik?

Pomimo iż zajęcie przez komornika konta nie jest komfortową sytuacją, osoba egzekwująca wierzytelność nie może zająć wszystkich pieniędzy dłużnika. O tym, ile może zabrać komornik decydują regulacje prawne, które są na bieżąco aktualizowane. Od zawsze jednak kwotę, która pozostaje na koncie dłużnika określa minimalna krajowa, to jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, z którego komornik nie może zabrać ani złotówki. Dokładnie, to ile komornik może zabrać z pensji jest więc zależne od zarobków i kwoty minimalnej, która w danym roku obowiązuje. W przypadku więc, gdy minimalna krajowa wynosi 2800 złotych brutto, a posiadamy długi, komornik nie może ściągnąć wierzytelności z naszego konta – chyba, że mamy niezapłacone alimenty. W takim przypadku, komornik może pozostawić dłużnikom na koncie jedynie 1120 złotych brutto. Jeśli osoba mająca długi zarabia więcej niż 5300 złotych brutto, komornik może zająć połowę wynagrodzenia. W przypadku mniejszej kwoty, jest zobowiązany zostawić do dyspozycji dłużnika najniższą krajową. Komornik nie może także zabierać z konta żadnych świadczeń dodatkowych, takich jak 13 emerytura bądź zasiłek dla bezrobotnych.

Co zrobić, gdy komornik zabrał za dużo?

Wskazane powyżej zasady są niepodważalne i w świetle prawa nie może zdarzyć się, żeby komornik zabrał więcej niż wynosi minimalna krajowa lub więcej niż 50 procent wynagrodzenia. Zdarzają się jednak sytuacje, że z konta zostaje nam ściągnięta większa ilość pieniędzy. Najczęściej dzieje się tak na skutek błędu komornika. Co powinniśmy wtedy zrobić?
Jeśli po egzekucji komorniczej na koncie zostało nam dużo mniej pieniędzy i nadal zastanawiamy się, ile komornik może zabrać z konta, należy dokładnie sprawdzić, jaki jest nasz dochód brutto i pod jaką regulację ta kwota pasuje. Być może kwota brutto jest mniejsza niż 5300 złotych, i dlatego komornik ściągnął nam z konta całą nadwyżkę ponad kwotę minimalną. Jeśli jednak mamy pewność, co do błędu komornika, należy jak najszybciej zareagować. W pierwszej kolejności warto skontaktować się z kancelarią komorniczą i ustalić, czy nie doszło do pomyłki. Jeśli taką metodą nic nie wskórasz, lub nie jest możliwe skontaktowanie się z komornikiem, możesz złożyć skargę na działania komornika. Pamiętaj jednak, żeby w dokumencie zawrzeć wszystkie potrzebne dane, takie jak wskazanie sygnatury sprawy, tytułu komorniczego, określenie konkretnej czynności, którą zaskarżasz, a także wniosek o zwrot nadmiaru pobranych pieniędzy.
W pierwszej kolejności porozmawiaj jednak z pracodawcą, czy nie doszło do pomyłki, to on jest bowiem odpowiedzialny za przesłanie na Twoje konto wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę długu.

Umowa zlecenie a komornik – jak liczyć przychody?

W przypadku zajęcia konta przez komornika problem mogą mieć osoby, które pracują na umowie o dzieło lub umowie zlecenia. Niestety, w takim przypadku prawo nie określa wysokości kwoty, którą może zająć komornik – może on ściągnąć z konta nawet całość wynagrodzenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których udokumentowane mamy, że umowa cywilnoprawna daje nam ciągłe i stałe wynagrodzenie – w takim przypadku obowiązują wspomniane już wcześniej progi, których żaden komornik nie może przekraczać.