Jeśli masz długi, prędzej czy później możesz spodziewać się wizyty komornika. Taka okoliczność może zaskoczyć Cię nawet po wielu latach od czasu niezapłacenia zobowiązania. Zdarza się jednak, że to komornik zwraca pieniądze na konto osoby, której wcześniej je zabrał. Kiedy taka sytuacja ma miejsce? Wyjaśniamy.

Czy komornik może zwrócić pieniądze?

Kancelarie komornicze to instytucje, które kojarzą się raczej z zabieraniem pieniędzy, niż ich oddawaniem. Każdy komornik, działając z ramienia konkretnego wierzyciela, musi mieć nakaz sądowy, aby wszcząć poszczególne czynności. Żeby odzyskać należny dług, podejmowane są różne działania, które mogą zapobiec zajęciu konta przez komornika, takie jak negocjacje, a także szacowanie i licytacje majątku. Dopiero w momencie, w którym współpraca z dłużnikiem nie jest możliwa, następuje zajęcie konta przez komornika. Warto tutaj także zaznaczyć, że komornik nie może zabrać wszystkiego z wypłaty – musi na koncie zostawić kwotę, która pozwala człowiekowi na przeżycie. O tym, ile może zabrać komornik, warto przeczytać w innych artykułach na blogu.

W przypadku, gdy komornik zabrał za dużo, można domagać się zwrotu pieniędzy. Dokładniej, sytuację, w której kancelaria musi zwrócić pieniądze, opisujemy poniżej.

Kiedy komornik zwraca pieniądze?

Komornik zwraca pieniądze zasadniczo w dwóch przypadkach. Wtedy, kiedy bierzemy udział w licytacji komorniczej i nie uda nam się kupić wybranej nieruchomości, oraz gdy jesteśmy dłużnikami, a komornik zabrał za dużo. Sytuacja pierwsza dotyczy tylko wadium, jakie musimy wpłacić, biorąc udział w licytacji. Na jego oddanie, komornik ma do siedmiu dni. Dla dłużnika natomiast dużo bardziej interesująca jest sytuacja numer dwa. Komornik zabrał za dużo w przypadku, kiedy okazuje się, że wierzyciel nie ma na koncie pieniędzy, które pozwalałyby mu na przeżycie. Zdarza się jednak również, że kancelaria komornicza pomyli się o dużo większą kwotę, i zabierze o wiele więcej, niż wynosił dług. Dzieje się tak najczęściej na skutek błędu, taką sytuację należy więc jak najszybciej wyjaśnić. Oczywiście zdarzają się także nieuczciwe kancelarie, które zabierają pieniądze celowo – warto jednak mieć świadomość, że jest to działanie niezgodne z prawem, za które komornik ponosi odpowiedzialność karną. W takim przypadku, jeśli sytuacji nie da się wyjaśnić, należy sprawę skierować do prokuratury. Jeśli jednak do zabrania pieniędzy doszło na skutek pomyłki, komornik powinien sam zabiegać o to, żeby jak najszybciej oddać Ci zabrane pieniądze. Warto najpierw zorientować się w sytuacji, a potem podjąć natychmiastowe kroki.

Jak odzyskać pieniądze od komornika?

W sytuacji, w której z naszego konta znika więcej pieniędzy, niż byśmy się spodziewali, najtrudniejsze jest to, że nie ma z góry określonego terminu, w którym cała egzekucja powinna zostać rozliczona. Z tego też powodu, zwrot pieniędzy może nastąpić w bliżej nieokreślonym czasie. A skoro tak jest, w momencie, w którym zorientujemy się, że z naszego konta zabrano dużo więcej środków, niż się spodziewaliśmy, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem, żeby ustalić, czy nie doszło do błędu. To właśnie nieścisłości są najczęstszą przyczyną wyciągnięcia z konta nadmiarowych środków. Aby odzyskać pieniądze, należy wysłać oficjalne pismo do komornika – wtedy jest dużo większa szansa, że wniosek zostanie rozpatrzony szybciej.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Jeśli wiemy już, że doszło do błędu, należy sporządzić wniosek do komornika o zwrot nadpłaty egzekucyjnej. Gotowe wzory można znaleźć w Internecie, jednak dużo lepiej będzie w tej sprawie skontaktować się ze specjalistą, który pomoże przygotować dokument w taki sposób, żeby został on rozpatrzony jak najszybciej, bez odsyłania. We wniosku należy wypisać wszystkie informacje, które pozwolą na dokładne zweryfikowanie sprawy – dane kontaktowe, numer sprawy oraz kwotę, jaka została wskazana w tytule wykonawczym. Niezwykle ważne jest, aby do wniosku dołączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzą naszą prośbę – wspomniany już tytuł wykonawczy lub nakaz zapłaty, a także, jeśli to możliwe, wyciąg z konta, w którym wskazujemy kwotę, jaka faktycznie została zabrana. We wniosku należy także wskazać numer rachunku, na który oczekujemy zwrotu zabranych pieniędzy. Wniosek można wysłać pismem poleconym, ale dobrym pomysłem będzie także osobiste doręczenie pisma – da to możliwość bezpośredniej rozmowy z osobą, która odpowiada za całą sprawę. Warto tutaj jeszcze raz nadmienić, że w większości spraw, zabranie nadmiarowych pieniędzy wynika z błędu kancelarii, dlatego też nie powinno być większego problemu z szybkim wyjaśnieniem sprawy.