Komornik sądowy ma jasno określone prawa i obowiązki, jakie wynikają z wykonywania zawodu funkcjonariusza publicznego. Jego zadaniem jest realizowanie orzeczeń sądów, co wiąże się z przeprowadzeniem egzekucji sądowych. Co może zabrać komornik dłużnikowi, a czego nie powinien? Ile może zająć z pensji, renty czy emerytury?

Co może zająć komornik?

W pierwszej kolejności komornik zajmuje wynagrodzenie. Jeśli dłużnik pracuje w oparciu o umowę o pracę, może mieć zajęte 50% zarobków. Ważne jest jednak, że istnieje kwota wolna od zajęcia i wynosi ona tyle samo co minimalne wynagrodzenie, czyli w 2019 roku jest to 2250 zł brutto (1634 zł netto). Oznacza to, że osoby otrzymujące minimalną płacę nie mogą mieć jej zajętej przez komornika.

Inaczej wygląda sytuacja zajęcia z umów cywilnoprawnych. Jeśli dochody dłużnika wynikają z umów zleceń lub umów o dzieło, wtedy komornik ma prawo zająć całą pensję. Od tego są jednak wyjątki. Jeśli dłużnik udowodni, że pobierane wynagrodzenie jest jego jedynym źródłem utrzymania, wtedy komornik może przyjąć zasady obowiązujące w przypadku umów o pracę. A jak można to udowodnić? Należy przedstawić umowy lub rachunki za wykonaną pracę z ostatnich kilku miesięcy.

Ile komornik może zająć z emerytury i renty?

Wiele osób zastanawia się ile może zabrać komornik z emerytury. W tym przypadku sprawa jest prosta. Komornik ma prawo do zajęcia 25% wysokości minimalnej emerytury. Tak samo jest w przypadku renty. Kwotą wolną od zajęcia komorniczego pozostaje 75% wysokości minimalnego świadczenia.

Zajęcie konta bankowego

Komornik ma prawo do zajęcia rachunków bankowych. Mogą zostać one zablokowane, a wszelkie wpływy będą pobierane z konta automatycznie. Dotyczy to jednak wpływów powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Co ważne, nie istnieje żadna maksymalna kwota, którą komornik może zająć. O tym, że tak się stało, dłużnik powinien zostać poinformowany przez bank.

Czy komornik może zająć alimenty?

Mimo, że alimenty również stanowią źródło dochodu, nie mogą one być zabrane przez komornika, nawet w najmniejszej części. Środki te przeznaczone są na dziecko, a więc nie mogą podlegać egzekucji. Bywa jednak, że alimenty są zabierane, jeśli wpływają one na konto bankowe. Pieniądze będące na rachunkach tracą swoją tożsamość, nie jest znane ich źródło, a więc są automatycznie zabierane. Będąc więc dłużnikiem, warto założyć dziecku oddzielne konto, na które będą przesyłane comiesięczne świadczenia, wtedy nie zostaną one zajęte. Istnieje też możliwość otrzymywania pieniędzy do ręki. Podobnie jest w przypadku pieniędzy wypłacanych z programu 500+, a także innych świadczeń jak dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, porodowe czy dla sierot. Egzekucji nie podlegają także świadczenia z pomocy społecznej.

Zajęcie komornicze a zasiłki

Niestety, ale zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie i świadczenia rehabilitacyjne podlegają egzekucji komorniczej. W tych przypadkach stosowane są przepisy ustawy emerytalnej. Jeśli sytuacja dotyczy należności alimentacyjnych, od dłużnika pobiera się 60% kwoty zasiłku, jeśli natomiast są to inne długi, wtedy zajmuje się 25% zasiłku. Trzeba jednak pamiętać, że wolne od egzekucji komorniczej są kwoty w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zwrot podatku a egzekucja komornicza

Jeśli u dłużnika wystąpi nadpłata podatku, komornik ma prawo ją zająć. Wystarczy, że wyśle on zawiadomienie do Urzędu Skarbowego z informacją o długach danej osoby. Na tej podstawie uzyska on należny zwrot nadpłaty dłużnika.

Egzekucja ruchomości i nieruchomości

Komornik ma obowiązek realizacji orzeczeń sądu, a co za tym idzie, ma także prawo do zajęcia ruchomości, które są w posiadaniu dłużnika. Dotyczy to także takich przedmiotów, które są jedynie w użytkowaniu tych osób, natomiast właścicielem może być ktoś inny. Do najczęściej zajmowanych ruchomości zalicza się AGD i RTV, samochody i inne pojazdy, a także wyposażenie mieszkania.

Zajmowane przez komorników są także nieruchomości będące własnością dłużników. Egzekucji komorniczej mogą podlegać także nieruchomości, które są współwłasnością, jednak wtedy komornik nie może przejąć całego mieszkania, domu czy działki, a jedynie część i to właśnie ona może być wystawiona na licytację.

Czego komornik nie może zająć?

Mimo wielu uprawnień, komornik nie może zabrać jasno określonych w Kodeksie postępowania cywilnego rzeczy. Są to przedmioty użytku domowego, jak pościel, bielizna, ubrania codzienne, które są niezbędne do życia dłużnikowi i jego rodzinie. Komornik nie może także zająć zapasów żywności i opału, które przeznaczone są na utrzymanie dłużnika oraz rodziny na okres jednego miesiąca. Nie mogą zostać zabrane także narzędzia potrzebne do pracy zarobkowej dłużnika, wyjątkiem są tu jednak pojazdy mechaniczne, które podlegają egzekucji komorniczej. Oprócz tego, zajęte nie mogą być także przedmioty do nauki, odznaczenia, papiery osobiste, przedmioty do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku.