Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Zakres uprawnień komornika jest ściśle regulowany przepisami prawa. Znowelizowana ustawa o komornikach sądowych i egzekucji komorniczej określa katalog jego obowiązków w dążeniu do odzyskania zaległych wierzytelności, a przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują...