Jak wyglądają czynności egzekucyjne komornika?

Jak wyglądają czynności egzekucyjne komornika?

Egzekucja komornicza może zostać przeprowadzona jedynie wtedy, gdy komornik otrzymał od sądu tytuł wykonawczy w formie wyroku lub sądowego nakazu zapłaty. Na podstawie tych dokumentów, komornik ma obowiązek zaspokoić żądania wierzyciela. W tym właśnie celu może zająć...