Gdzie komornik ogłasza licytacje komornicze?

Gdzie komornik ogłasza licytacje komornicze?

Zajęcie przez komornika majątku to niewątpliwie bolesny proces dla dłużnika, często jednak dla wierzyciela jest jedynym sposobem, aby odzyskać chociaż część długu. Licytacje komornicze nie są ogłaszane na początku procedury komorniczej. Poprzedzone są krokami, które...
Co może komornik? Prawa komornika

Co może komornik? Prawa komornika

Komornik ma prawo przystąpić do wykonywania czynności związanych z zajęciem dóbr materialnych i środków finansowych należących do dłużnika tylko na mocy wejścia w życie tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd. Warto jednak zaznaczyć, że nie może on odebrać osobie...