Dostałeś list od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i nie wiesz, co robić dalej? Wytłumaczymy, jak przebiega postępowanie komornicze i odpowiemy na pytania, ile może zabrać komornik oraz jak go spłacić.

Pismo od komornika – wezwanie do zapłaty od komornika sądowego

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że istnieje obowiązek komornika o informowaniu dłużnika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Jeśli nie dostaniesz takiego powiadomienia, masz podstawę do tego, aby złożyć skargę na jego działania.

List, który do Ciebie przyszedł, to najprawdopodobniej tytuł wykonawczy, czyli orzeczenie sądu na mocy którego wszczęto czynności komornicze będące jednocześnie nakazem zapłaty. W dokumentach znajdziesz też wszystkie podstawowe informacje na temat długu – dane wierzyciela, wysokość zadłużenia, wyrok sądu.

Co istotne, najczęściej postępowanie sądowe na mocy którego zostaje wydany tytuł wykonawczy, toczy się bez wiedzy dłużnika. Dlatego często o tym, że wierzyciel wniósł wniosek o rozpoczęcie egzekucji przeciwko Tobie, dowiadujesz się dopiero dzięki wezwaniu do zapłaty. Co w takiej sytuacji?

Jak szybko działa komornik?

Wielu zadłużonym wydaje się, że czynności podejmowane przed komorników są odwlekane w czasie. Prawdą jest natomiast, że to, jak szybko działa komornik (czyli w praktyce – zajmuje Twój majątek) zależy od tego, jak dużo danych posiada o Twoim miejscu zatrudnienia, rachunku bankowym etc. Czasami jest tak, że wierzyciel podaje te informacje i wtedy komornik niezwłocznie przystępuje do działania. W innym wypadku może wezwać Cię do kancelarii celem ustalenia wszelkich szczegółów lub, gdy nie posiada aktualnego adresu, kieruje pisma do Urzędu Skarbowego, ZUS-u czy do banków, aby ustalić, w jaki sposób może ściągnąć należność.

A jak długo komornik może prowadzić egzekucję? Prawo nie określa czasu, jaki ten funkcjonariusz publiczny ma na przeprowadzenie swoich czynności. Jeśli może ściągać należności z majątku, sprawa jest prowadzona aż do całkowitego spłacenia długi lub – w skrajnych sytuacjach – do śmierci dłużnika. Choć może zdarzyć się, że postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone, jeśli wiadomym jest, że nie uda się uzyskać sumy wyższej o od kosztów egzekucyjnych.

Postępowanie komornicze krok po kroku

A jak wygląda postępowanie komornicze? Najpierw otrzymujesz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, o czym była już mowa. Następnie komornik ustala wysokość oraz składowe Twojego majątku – od tego właśnie zależy, jak szybko zacznie działać.

Następnie komornik zajmuje wynagrodzenie, rachunek bankowy, emeryturę lub rentę, a także ruchomości i nieruchomości. A co dokładnie może zabrać i jak spłacić komornika?

Co może zabrać komornik?

Dłużnicy najczęściej zastanawiają się, co może komornik sądowy? Jakie części majątku zostaną poddane egzekucji? Aby się tego dowiedzieć, warto odpowiedzieć na podstawowe pytania:

 • Ile pensji może zająć komornik?
  Jeśli posiadasz umowę o pracę, komornik może zająć do 50% wynagrodzenia (w przypadku długów alimentacyjnych górna granica zajęcia wzrasta do 60%). Ważne jest jednak, że komornik musi zostawić dłużnikowi co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia.
 • Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia?
  Umowy cywilnoprawne (o dzieło/zlecenie) w żaden sposób nie chronią dłużnika przed zajęciem komorniczym. Dlatego może zostać ściągnięte 100% wynagrodzenia. W tym wypadku nie istnieje kwota wolna od zajęcia, jak to jest przy umowie o pracę.
 • Ile komornik może zabrać z emerytury?
  To, ile komornik może zabrać z emerytury zależy od jej wysokości. Według przepisów należy zachować dłużnikowi kwotę wolną od potrąceń, która wynosi sumę równą 75% minimalnej emerytury. Wyjątkiem są długi alimentacyjne – w ich przypadku komornik może zająć całą emeryturę, ponieważ priorytetem jest wtedy spłata wierzyciela.
 • Czy komornik może zająć alimenty na dziecko?
  Komornik nie może zająć alimentów, czyli środków przeznaczonych na wychowanie dziecka. W ten sposób przepisy chronią najmłodszych.
 • Czy ulgę na dzieci może zabrać komornik?
  Wszystkie zwroty z podatku podlegają zajęciu przez komornika, w tym również ulga na dzieci. Czemu tak jest? Ponieważ w przeciwieństwie do alimentów, ulga przysługuje rodzicom.
 • Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny z konta?
  Zajęciu przez komornika nie podlegają żadne świadczenia oraz dodatki rodzinne. Może się jednak zdarzyć, że jeśli pieniądze wypłacane są na zwykły Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, środki mogą zostać nieświadomie zabrane.
 • Czy komornik może zająć mieszkanie własnościowe?
  Komornik może przeprowadzać egzekucję z nieruchomości, m.in. z mieszkania własnościowego.

Czego komornik nie może zająć?

A czego komornik nie może zająć? Przedmiotów urządzenia domowego, niezbędnych ubrań, zarówno dłużnika, jak i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, zapasów żywności i opału potrzebnych do życia oraz niektórych zwierząt.

Nie może również zabrać niektórych świadczeń, takich jak alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenia z opieki społecznej oraz integracyjne, pieniądze z programu Rodzina 500+ oraz świadczenia wychowawcze.

Co zrobi komornik, jak nie ma z czego ściągnąć długu?

Jeśli komornik wykaże, że nie ma z czego ściągnąć długu, może umorzyć postępowanie. Nie oznacza to jednak, że sam dług zostanie umorzony. Co dalej, gdy komornik umorzył postępowanie egzekucyjne? W praktyce wierzyciel, w przeciągu kolejnych 10 lat, może w dowolnym momencie wszcząć egzekucję.

Jak dogadać się z komornikiem?

Jak wygląda zajęcie komornicze, a spłata zadłużenia? Czy można dogadać się z komornikiem? W praktyce to wierzyciel we wniosku o przyznanie tytułu wykonawczego określa, z jakich składowych majątku komornik ma ściągać należności, a jego zadaniem jest wyłącznie zajęcie odpowiednich środków. Dlatego najbardziej skutecznym działaniem jest próba podjęcia negocjacji z wierzycielem, a nie z komornikiem.