Zastanawiasz się, ile może zabrać komornik i jaka jest kwota od zajęcia w 2020 roku? Wyjaśniamy, ile wynosi, od czego zależy oraz jak wyglądają zajęcia komornicze w poszczególnych przypadkach.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2020 – od czego zależy?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2020 roku uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej. Dlaczego? Ponieważ według przepisów tzw. najniższa krajowa jest kwotą wolną od zajęcia (wyjątkiem są dłużnicy alimentacyjni, ale o tym napiszemy za chwilę).

Najniższa krajowa w 2020 netto wynosi 1920,62 zł, a więc dokładnie tyle będzie musiał pozostawić komornik, pod warunkiem, że pracujesz na umowę o pracę. A co w sytuacji, gdy zarabiasz więcej lub jesteś związany innym rodzajem umowy? W dalszej części artykuły przyjrzymy się poszczególnym przypadkom.

Wykorzystana kwota wolna od zajęcia – co to znaczy?

Zanim jednak przejdziemy do tego, jaka jest kwota wolna od zajęcia według prawa bankowego, chcielibyśmy rozwiać wątpliwości, z którymi często do czynienia mają dłużnicy. Ci, którzy posiadają konto bankowe i jednocześnie prowadzona jest wobec nich egzekucja komornicza, mogą spotkać z komunikatem „wykorzystana kwota wolna od zajęcia”, widocznym na ich koncie internetowym. Oznacza to, że wykorzystane zostały już środki, które zwolnione są z postępowania komorniczego. I nawet jeśli na koncie widoczna jest jeszcze określona suma pieniędzy, to została ona zablokowana przez bank.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – dłużnicy alimentacyjni

Przepisy mówiące o tym, że najniższa krajowa jest kwotą wolną od zajęcia komorniczego, nie dotyczą dłużników alimentacyjnych. Jeśli nie regulujesz świadczeń alimentacyjnych i w związku z tym prowadzone jest przeciwko tobie postępowanie komornicze, komornik ma prawo zająć do 60% wynagrodzenia, niezależnie od jego wysokości.

Osobom, które zarabiają najniższe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, pozostanie więc tylko 40% płacy minimalnej, co daje ok. 769 zł w 2020 roku.

Kwota wolna od potrąceń komorniczych – umowa o pracę, umowy cywilnoprawne

Kwota wolna od potrąceń komorniczych uzależniona jest także od tego, na podstawie jakiej umowy pracujesz i my przeanalizujemy dziś najpopularniejsze przypadki.

Komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę. Jednocześnie musi pozostawić do dyspozycji kwotę wynikającą z minimalnego wynagrodzenia, w praktyce więc nie każdy musi obawiać się zajęcia wynoszącego 50% pensji. Dotyczyć to będzie osób, które w rzeczywistości zarabiają więcej, niż ok. 5 300 zł.

Podobnej ochronie podlegają również dłużnicy pracujący w niepełnym wymiarze godzin, ale na podstawie umowy o pracę – wtedy płacę minimalną wylicza się proporcjonalnie do ilości etatu, tej kwoty komornik nie będzie mógł zająć.

Pracujesz na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie? W takim razie przepisy nie chronią cię przed postępowaniem egzekucyjnym, zajęte może zostać 100% twojego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypłata z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenie jest jedynym źródłem dochodu i stanowi źródło utrzymania. Oprócz tego wynagrodzenie musi mieć charakter powtarzalny (być wypłacane w regularnych odstępach czasu), a praca nie może być dorywcza. Przy czym to dłużnik musi udowodnić, że spełnione zostały wszystkie te wymagania.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2020 – emerytura

Również w przypadku emerytur istnieją ograniczenia obowiązujące podczas postępowania komorniczego. Wyjaśniamy, ile komornik może zabrać z emerytury.

W tym wypadku przepisy uwzględniają limit określający procent emerytury, która może podlegać zajęciu, a także limit wskazujący kwotę wolną od potrąceń. Jeśli postępowanie dotyczy świadczeń niealimentacyjnych, komornik może zająć 25% emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych zajęciu podlega 60% emerytury. Przy czym przepisy uwzględniają jeszcze jedną sytuację – jeśli egzekucja związana jest z płatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, bądź zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, egzekucji podlega 50% emerytury.

Jednocześnie komornik musi pozostawić 75% emerytury minimalnej.

Czy istnieje konto bez komornika?

Dłużnicy często zastanawiają się, czy możliwe jest założenie konta bez komornika, czyli takiego rachunku bankowego, z którego nie można zająć środków w wyniku postępowania egzekucyjnego.

Musisz wiedzieć, że komornik może wysłać zawiadomienie o zajęciu do każdego banku komercyjnego, spółdzielczego oraz SKOK-u, nie ma więc takiej możliwości. W praktyce jednak komornicy najczęściej korzystają z systemu OGNIVO, który służy do wymiany informacji pomiędzy bankami a podmiotami uprawnionymi do ich uzyskania. Jakie to ma znaczenie? Takie, że do tego systemu nie należą SKOK-i, więc założenie w nich konta może być sposobem na uniknięcie zajęcia. Przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że informacje o rachunku bankowym można uzyskać także od pracodawcy, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także z Urzędu Skarbowego, nie jest to więc skuteczny sposób na uniknięcie egzekucji.