Jeśli dłużnicy nie wywiązują się ze zawartych zobowiązań, wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Wynikiem tego jest najczęściej wszczęcie postępowanie egzekucyjnego. Lecz komornik sądowy podlega przepisom, które nakazują mu pozostawić kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Ile ona wynosi w 2019 roku?

Co to jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Dłużnicy, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, często nie wiedzą, na czym polega zajęcie komornicze i czego mają się spodziewać. Dlatego wyjaśniamy, czym jest kwota wolna od potrąceń.

Jest to prawnie ustalono kwota pieniężna, którą komornik musi pozostawić dłużnikowi. Przepisy regulują tę kwestię, aby uniknąć sytuacji, w której dłużnik zostaje całkowicie pozbawiony środków do życia.

Co istotne, niezależnie od tego, ile egzekucji jest toczonych wobec wskazanej osoby, kwota wolna od potrąceń zawsze wynosi tyle samo. Co to oznacza? Jeśli masz kilku wierzycieli i co za tym idzie – najczęściej kilku komorników zajmuje się Twoją sprawą, nie mogą oni zająć więcej, niż jest to określone przepisami.

A ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku? Jest ona równa wynagrodzeniu minimalnego, które w 2019 roku wynosi 1633,78 zł netto i 2250,00 brutto. Do wysokości tej kwoty zajęcie komornicze z wynagrodzenia nie jest możliwe.

Od tej sytuacji jest jeden wyjątek. Jeśli postępowanie egzekucyjne toczy się w sprawie o alimenty, to komornik może pozostawić dłużnikowi 40% minimalnej pensji.

Zajęcia komornicze – jak obliczyć?

Skoro odpowiedzieliśmy już na pytanie, czy komornik może zająć najniższą krajową, warto jest dowiedzieć się, jaka część wynagrodzenia zostanie przeznaczona na spłatę długu, gdy zarabiasz więcej, niż wynagrodzenie minimalne.

Czy komornik może zająć całą wypłatę? Nie – w tym wypadku również obowiązują pewne ograniczenia. Jak już pisaliśmy, zabrane zostanie 60% dochodów, jeśli sprawa dotyczy długów alimentacyjnych. Gdy powstały one na skutek innych zobowiązań, to komornik i tak może zająć maksymalnie 50% zarobków.

Choć brzmi to w sposób skomplikowany, w praktyce jest bardzo proste. Kwota wolna od potrąceń wynosi w 2019 roku nieco ponad 1633 zł. Do kwoty 3266 zł zajęciu podlega wszystko ponad najniższą krajową. Jeśli natomiast zarabiasz więcej, komornik zabierze nie więcej, niż 50%. Jeśli więc Twoje wynagrodzenie wynosi 5000 zł netto, to zajęciu podlega 2500 zł netto, czyli połowa wypłaty.

Nieco trudniej jest w przypadku, gdy pracujesz w niepełnym wymiarze godzin. Wtedy obliczenie kwoty wolnej od zajęcia jest bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji pomnożyć pensję minimalną w danym roku przez wymiar czasu pracy. Przykładowo, gdy posiadasz umowę na ¾ etatu, komornik musi Ci pozostawić 1224,75 zł, ½ etatu – 816,50 zł oraz ¼ etatu – 408,25 zł.

Umowa zlecenie a zajęcie komornicze

Powyższe przepisy dotyczą sytuacji, gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę. Wtedy prawo chroni Cię przed całkowitym zajęciem komorniczym. A co w przypadku tzw. umów śmieciowych, czyli umowy zlecenia oraz o dzieło? Niestety, w wyniku postępowania egzekucyjnego komornik może zająć 100% wypłaty.

Od tej reguły istnieje wyjątek, aczkolwiek trzeba najpierw spełnić cztery warunki. Jakie? Zarobki z tytułu umowy zlecenia/o dzieło muszą być jednym źródłem dochodów, mieć charakter stały oraz powtarzalny (o jednakowej częstotliwości) oraz dłużnik musi od dłuższego czasu pracować u jednego pracodawcy.

Jeśli dotyczy to Ciebie, możesz zgłosić się z wnioskiem do komornika o potraktowanie Twoich zarobków tak samo, jak w przypadku umowy o pracę. Przy czym to w jego gestii leży, jaką decyzję podejmie.

Zajęcie konta bankowego przez komornika w 2019 roku

Musisz pamiętać, że komornik ma prawo do zajęcia Twojego konta bankowego. Co to oznacza? Że nie będziesz mógł korzystać ze środków, które na nie wpływają. Jednak nadal obowiązują go zapisy, o których pisaliśmy wcześniej – musi pozostawić Ci kwotę wolną od potrąceń.

Jest ona jednak niższa – na rachunku dłużnika musi pozostać 75% wartości najniższej krajowej. Natomiast jeśli posiadasz długi alimentacyjne, komornik może zabrać całą kwotę, która wpływa na Twoje konto.

Czy komornik może zająć zwrot podatku w 2019 roku?

Dłużnicy często zastanawiają się też, czy komornik może zająć zwrot z podatku? Jak to wygląda w 2019 roku? Istnieje taka możliwość w określonych sytuacjach. Jeśli ten urzędnik państwowy zgłosi do US zaliczenie nadpłaty podatku na poczet spłaty długów po złożeniu deklaracji PIT, lecz przed wypłatą zwrotu na konto podatnika, to kwota ta będzie podlegać egzekucji.

Czy komornik może zająć alimenty?

W tej kwestii w 2019 roku nic się nie zmieniło. Zapisy kodeksu cywilnego są jednoznaczne – egzekucji nigdy nie podlegają świadczenia alimentacyjne. Wynika to z tego, że prawo w szczególny sposób chroni dzieci oraz z tego, że to na nie, a nie na rodzica lub opiekuna prawnego, zasądzane są te świadczenia. Komornik więc nigdy nie będzie mógł zająć alimentów.