Od 14 marca 2020 roku, aż do odwołania, w Polsce panuje stan zagrożenia epidemicznego, w związku z którym wprowadzane zostały obostrzenia mające na celu zapobiegać kontaktom między ludźmi i tym samym, zmniejszać ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Z tego względu wiele firm prywatnych, publicznych, a także urzędów w znacznym stopniu ograniczyło swoją działalność lub zreorganizowało wykonywanie codziennych obowiązków. A jak to jest w przypadku komornika i toczącego się wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego?

Działania Krajowej Rady Komorniczej

Działalność informacyjną w sprawie funkcjonowania kancelarii w czasach epidemii prowadzi m.in. Krajowa Rada Komornicza. Jeden z pierwszych komunikatów, jaki wystosowała, mówi o możliwości ograniczonej działalności poszczególnych kancelarii komorniczych. Dlatego, zanim zgłosisz się do komornika, sprawdź informacje o zakresie funkcjonowania.

Jednocześnie apeluje do wierzycieli, aby wstrzymali się ze składaniem wniosków do komorników o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko szpitalom oraz pozostałym zakładom opieki zdrowotnej.

Z drugiej strony nawołuje do tego, aby osoby zadłużone, będące obecnie w jeszcze trudniejszej sytuacji finansowej, zgłaszały swoje problemy w kancelariach komorniczych. Ci, którzy dotychczasowo dokonywali wpłat osobiście, powinni skontaktować się z kancelarią, aby ustalić nowe zasady płatności.

Trzeba jednak wiedzieć, że to nie komornik, a wierzyciel, określa formę i zakres spłaty zadłużenia. A więc to z nim należałoby renegocjować warunki, do których komornik może się później zastosować.

Ograniczenia w postępowaniu egzekucyjnym spowodowane koronawirusem

Jak wspominaliśmy, niektóre kancelaria komornicze, mogą pracować w ograniczonym zakresie, systemie zapobiegającym jakimkolwiek kontaktom osobistym. Należy jednak podkreślić, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie wniosku wierzyciela, dla którego podstawą do wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy wydany przez sąd. Dlatego sam komornik nie może zawiesić spłaty zadłużenia, za wyjątkiem sytuacji, w której wykaże całkowitą niewypłacalność dłużnika – wtedy postępowanie na pewien czas jest umarzane.

Ze względu na obecną sytuacją wywołaną stanem zagrożenia epidemicznego, część obowiązków komorników uległa ograniczeniu. Dotyczy to przede wszystkim licytacji, eksmisji, osobistych doręczeń korespondencji oraz pozostałych czynności terenowych. Przy czym warto podkreślić, że ograniczenia w prowadzeniu określonych działań nie powodują, że kancelaria jest zamykana – najczęściej przechodzi w tryb pracy zdalnej, a wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną. I choć nie przyjmuje osobiście interesantów, ani nie ma możliwości dokonywania wpłat w siedzibie, nie oznacza to, że można zaprzestać regulowania swoich długów.

Czynności terenowe a stan zagrożenia epidemicznego

Choć kancelarie komornicze mogą dalej działać, przed podjęciem jakiejkolwiek czynności terenowej muszą dokładnie przeanalizować stopień ryzyka, zarówno dla funkcjonariusza, jak i stron postępowania. Dlatego w wielu przypadkach odwołuje się licytacje, komornicze doręczenia pozwów oraz wizytacje nieruchomości w celu ustalenia spisu przedmiotów znajdujących się w nich, oraz oszacowania ich wartości. Aczkolwiek, co trzeba podkreślić, komornik dalej jest uprawniony do przeprowadzenia wskazanych czynności terenowych, to w jego gestii leży decyzja, czy do nich przystąpi.

A jak to jest z eksmisjami? Obecnie panuje zakaz ich wykonywania. Komornicy nie dość, że wstrzymali eksmisje, to aktualnie nie wyznaczają również kolejnych terminów, ponieważ nie wiadomo czy mogłoby do nich dojść.

Co powinien wiedzieć dłużnik o ściąganiu wierzytelności w czasie epidemii?

Należy zacząć od tego, że komornik może rozpocząć przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego, jeśli wpłynie do niego wniosek o wszczęcie egzekucji. Nie ma żadnych rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby mu odmówienie dokonywania tych czynności, nawet ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

Dłużnicy często zastanawiają się też, czy ich dług może zostań umorzony w przypadku zachorowania na koronawirusa lub, czy istnieje możliwość odblokowania konta. W obu przypadkach konieczna jest renegocjacja warunków z wierzycielem, a nie z komornikiem, który działa na jego wniosek. Jak dogadać się z wierzycielem? Można złożyć wniosek do komornika, a ten przedstawi wierzycielowi twoją obecną sytuację oraz pomoże w znalezieniu rozwiązania.

Akcja „Sygnalizuj problem”

Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o akcji „Sygnalizuj problem” prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą. Jej celem jest zachęcanie dłużników do kontaktowania się z kancelariami, analizowanie swojej sytuacji i znajdowanie rozwiązań kompromisowych dla obu stron.

Informacje o tej akcji, a także przewodnik po egzekucji i listę najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi można znaleźć na stronie lepiejtowiedziec.pl. Pod numerem 22 299 87 77 działa także infolinia, która pozwoli ci rozwiać wszelkie wątpliwości.