Problemy związane ze spłatą długów dotykają zarówno osoby bezrobotne, jak i zatrudnione na etacie oraz przedsiębiorców. W przypadku osób posiadających własne firmy może dojść do egzekucji komorniczej z działalności gospodarczej. Jest to temat bardzo złożony, w który powinny się zagłębić m.in. osoby borykające się z kłopotami finansowymi, nawet jeśli dotyczą one prywatnych finansów, a nie firmowych.

Komornik a działalność gospodarcza

Istotną kwestię stanowi fakt, iż egzekucja z działalności gospodarczej może mieć miejsce wyłącznie na wniosek wierzyciela. Ponadto przebieg egzekucji tego typu zależy m.in. od formy własności firmy oraz charakteru prowadzonej działalności. Jak łatwo się domyślić, zajęcia komornicze w przypadku działalności gospodarczej mają bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie danej firmy, dlatego też większość przedsiębiorców stara się za wszelką cenę uniknąć interwencji komorniczej. Niejednokrotnie udaje się rozwiązać problem polubownie, jednak musi to nastąpić przed wydaniem przez sąd tytułu wykonawczego w związku z długiem.

Egzekucja komornicza z działalności gospodarczej

W przypadku, gdy nie dojdzie do polubownego rozwiązania problemu, a wierzyciel wskaże, by komornik dokonał egzekucji z działalności, ma on prawo do:

  • zajęcia konta firmowego,
  • zajęcia firmowych ruchomości i nieruchomości.

Oczywiście stosuje się tu pewne wyłączenia, przede wszystkim nie można zająć środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracownikom wraz z podatkami i składkami ZUS, a także świadczeń alimentacyjnych zasądzonych tytułem odszkodowania, co jest potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Jeśli stoimy w obliczu tego typu sytuacji, warto dowiedzieć się, jak wyglądają czynności egzekucyjne komornika.

Co może zająć komornik w firmie?

Jak już wspominaliśmy, komornik może dokonać zajęcia konta firmowego, a także firmowych ruchomości i nieruchomości. Co to dokładnie oznacza? Otóż egzekucji komorniczej podlegają pojazdy będące własnością firmy, sprzęt oraz budynki. Oczywiście bardzo dużo zależy od formy własności firmy. W przypadku spółek jawnych i spółek z.o.o. komornik może jedynie przejąć udziały dłużnika i wypowiedzieć umowę spółki w celu podziału jej majątku. W rezultacie dochodzi do wypłaty części przysługującej dłużnikowi, z której można dokonać egzekucji.

Ile może zabrać komornik z działalności gospodarczej?

Skoro wiemy już, co może zostać zajęte przez komornika w przypadku działalności gospodarczej, możemy przejść do konkretnych kwot. W przypadku przedsiębiorcy podobnie jak ma to miejsce w przypadku osoby zatrudnionej na etacie, komornik musi pozostawić na koncie firmowym kwotę ustawowo wolną od zajęcia. Wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia brutto każdego miesiąca.

Firma jednoosobowa a komornik – egzekucja komornicza

W zależności od wielkości niespłaconych zobowiązań istnieje ryzyko, że działania komornika pogrążą jednoosobową działalność gospodarczą. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby zawrzeć ugodę lub spłacić wszystkie długi, zanim dojdzie do wszczęcia egzekucji. Warto zatem mieć świadomość, ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji. Oczywiście zdarzają się również sytuacje, w których egzekucja jest nieskuteczna i komornik składa do sądu wniosek o umorzenie postępowania. Nie należy jednak liczyć na tego typu obrót sprawy, gdyż skutkuje to jedynie zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, które może zostać wznowione po kilku miesiącach, a nawet latach.

Czy osoba samozatrudniona podlega ochronie przed zajęciami komorniczymi?

Jednoosobowa działalność gospodarcza wykonująca umowę o współpracę może korzystać z takiej samej ochrony, jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę, jeśli:

  • wynagrodzenie, które otrzymuje ma na celu zapewnienie utrzymania,
  • świadczenie, które otrzymuje, jest powtarzające, to znaczy, że w stałych odstępach czasu otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości,
  • świadczenie uzyskiwane w ramach umowy o współpracę jest jedynym źródłem dochodu osoby samozatrudnionej.

Co ciekawe, nie istnieje żaden przepis prawny, który zabrania zakładania działalności gospodarczej osobom mającym długi, a nawet tym, przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.

Samozatrudnienie a komornik

Coraz większą popularnością cieszy się model zatrudnienia B2B, czyli podpisanie umowy o świadczenie usług z firmą w ramach modelu Business to Business. Stronami są tu osoba samozatrudniona, czyli prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorca zlecający świadczenie jakichś usług. Sytuacja osoby samozatrudnionej jest w tym wypadku taka sama, jak każdego innego przedsiębiorcy. Komornik musi pozostawić na koncie firmowym kogoś takiego 75% minimalnego wynagrodzenia brutto.