Wizyta komornika w celu przeszukania mieszkania, to dla dłużnika jedna z mniej przyjemnych konsekwencji procesu egzekucji. W niektórych przypadkach może się ona jednak nie wydawać tak oczywista, szczególnie kiedy dłużnik przenosił się ostatnimi czasy, a jego adres zamieszkania i zameldowania się zmieniał. Taka rotacja może stać na drodze komornika do skutecznego przeszukania domu. Istnieją jednak pewne zasady i wymogi, do których zastosować się powinien każdy obywatel, a także procesy, których może skorzystać komornik w przypadku braku zameldowania dłużnika.

Czy trzeba posiadać adres zameldowania?

Od czasów PRLu trochę już minęło, ale w Polsce dalej istnieje obowiązek meldunkowy. Nie ma on jednak tak dużej wagi, jak w okresie, kiedy wolne przemieszczanie się obywateli było utrudnione. Potwierdzeniem tego może być, chociażby fakt, że obecnie nie są przewidziane w zasadzie żadne poważniejsze kary za brak meldunku. Jednymi z cięższych konsekwencji, jakich można doświadczyć za brak meldunku, to utrudnienia administracyjne.

Obowiązek meldunkowy oraz aktualizacja stanu zameldowania służyć mają wyłącznie usprawnieniu procedur administracyjnych. Warto wspomnieć, że każda osoba planująca pobyt na terytorium Polski, który ma być dłuższy niż trzy miesiące, powinna złożyć wniosek o meldunek stały lub tymczasowy. Obowiązkowe jest również wymeldowanie, po zmianie miejsca zamieszkania, które można połączyć z zameldowaniem pod nowym adresem. Informacje o meldunku mogą przydać się do określenia dokładnego adresu kiedy komornik przychodzi do domu, lub stanowić podstawę dla organów administracyjnych do ewidencjonowania mieszkańców.

Jak komornik ustala adres zameldowania?

Egzekucja majątku dłużnika nie zawsze oznacza przeszukanie mieszkania przez komornika. Warto jednak mieć w pamięci, że jest to jedna z możliwych do obrania ścieżek. W takiej sytuacji musi on jednak znać dokładny adres osoby zadłużonej. Z racji tego, że komornik ma dostęp do bazy PESEL, może on z łatwością uzyskać dostęp do ostatniego określonego przez obywatela RP adresu zameldowania. Dobrze pamiętać również o tym, że komornik może uzyskać niezbędne informacje o zameldowaniu także z baz danych banków.

Czy komornik przyjdzie pod każdy adres zamieszkania?

Warto zauważyć, że adres zameldowania nie zawsze musi być jednoznaczny z faktycznym adresem zamieszkania osoby zadłużonej. Uciążliwe mogą być działania komornika przy zameldowaniu u rodziców, pod adresem, którego nie zdążyliśmy zmienić. Jeśli nie mamy większych udziałów w mieszkaniu oraz nie mieszkamy już u rodziców, działania komornika mogą się tu okazać zbędne. Może on bowiem prowadzić egzekucję majątku, który należy do dłużnika. Przy tej okazji warto również przypomnieć, że samo wejście komornika sądowego do mieszkania, gdzie zameldowana jest osoba, której szuka, nie oznacza, że automatycznie ma on prawa do zabrania majątku.

Szczególnym przypadkiem może być zameldowanie dłużnika w wynajmowanym mieszkaniu. Przeszukanie wynajętego mieszkania przez komornika jest tu możliwe, jeśli adres zameldowania na to wskazuje. Dyskusyjna może być jednak kwestia skuteczności tego działania. Nieruchomość wynajęta w większości przypadków nie stanowi bowiem majątku dłużnika. Egzekucja komornicza może ograniczyć się więc wyłącznie do ruchomości, które są własnością osoby zainteresowanej.

Czy komornik przyjdzie pod adres zameldowania za granicą?

Na szczególną uwagę zasługują przypadki, w których miejsce zamieszkania czy zameldowania dłużnika, znajdują się poza granicami Polski. Brak zameldowania w Polsce może utrudnić prostolinijną egzekucję komorniczą. Wynika to z faktu, iż komornik w Polsce najczęściej podejmuje swoje działania, z ramienia organów państwowych, których jurysdykcja nie wykracza poza granice kraju. W praktyce, w większości przypadków komornik nie może przyjść pod adres zamieszkania dłużnika, który nie znajduje się na terytorium kraju.

Warto wiedzieć, że egzekucja długów od osoby, która przebywa poza terytorium kraju, ale na terenie Unii Europejskiej, dalej jest możliwa. Aby osiągnąć ten cel, najlepiej skierować się do zagranicznych komorników lub firmy windykacyjnej. Należy jednak wiedzieć, że aby komornik mógł przyjść pod adres zameldowania za granicą, konieczne może okazać się wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

Jak więc widać, brak meldunku może zauważalnie utrudnić proces egzekucyjny. Nie oznacza to jednak, że komornik nie może przyjść pod adres zameldowania czy zamieszkania, który zostanie mu udostępniony. Kwestią kluczową jest tu fakt tego, jak bardzo owocna będzie taka wizyta. Należy bowiem pamiętać, że egzekucji podlega wyłącznie majątek dłużnika, który znajduje się na terytorium kraju. Kiedy osoba przebywa za granicą, komornik nie może tak po prostu przyjść pod adres zameldowania, ponieważ konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody oraz wsparcia komornika z zagranicy.