Jeśli nie udało się ściągnąć należności od dłużnika, wierzyciel może już zrobić tylko jedno – uzyskać prawomocny wyrok sądu umożliwiający egzekucję wierzytelności. Jednak nie wystarczy zgłosić się do najbliższego komornika, należy wcześniej spełnić szereg formalności. A jakich? I czego potrzebuje komornik, aby rozpocząć egzekucję?

Jak odzyskać dług?

Obecne przepisy nie pozwalają komornikowi na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi na prośbę wierzyciela. Dlatego aby było to możliwe, trzeba najpierw zdobyć tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności do tego dokumentu i dopiero z tym należy zgłosić się do komornika.

Do sądu można wystąpić o rozpoczęcie ściągania należności, gdy nie pomagają wcześniej zastosowane środki przeciwko dłużnikowi (np. upomnienia). Wiele takich przypadków związanych jest ze ściąganiem alimentów, dlatego warto przybliżyć tę kwestię.

Kiedy zgłosić brak alimentów do komornika?

Często jest tak, że po zasądzeniu alimentów na dziecko, rodzic wysyła niepełne sumy lub w ogóle zaniechał tego obowiązku. Kiedy w takiej sytuacji można zgłosić się do komornika? Najszybciej jak to jest możliwe. Gdy tylko zauważysz regularny brak płatności w wyznaczonym terminie, zgłoś sprawę do sądu, który wydaje tytuł egzekucyjny. W takich przypadkach jest to całkowicie bezpłatne, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty. Z tytułem wykonawczym możesz udać się do komornika.

Przy okazji warto wiedzieć, że jeśli przez dwa miesiące postępowanie egzekucyjne nie przynosi żadnych efektów, masz prawo zgłosić się o pomoc do Funduszu Alimentacyjnego.

Jak uzyskać tytuł egzekucyjny?

Jeśli chcesz zgłosić się do komornika, Twoim pierwszym krokiem powinno być uzyskanie tytułu egzekucyjnego, którym może być orzeczeniu sądu, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta oraz inne orzeczenia i akty, które są wykonywane na drodze egzekucji sądowej. W przypadku orzeczenia sądu lub referendarza wyrok może być prawomocny lub podlegający natychmiastowemu wykonaniu.

Aby sąd wydał tytuł egzekucyjny, należy złożyć wniosek, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące stron sporu oraz wartości należności. Jest to potrzebne, ponieważ ten dokument określa, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Ponadto znajdują się tam informacje na temat terminu spełnienia świadczeń oraz warunków uzależniających ich spełnienie, a także termin, do którego wierzyciel może wystąpić do sądu o przyznanie klauzuli wykonalności.

Jak nadać klauzulę wykonalności?

To niestety jeszcze nie koniec formalności – aby komornik mógł zająć się sprawą, wierzyciel musi wystąpić o przyznanie klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego do sądu właściwego, który w ciągu trzech dni od daty jego złożenia go rozpatruje. Dopiero tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego – zatem do komornika należy zgłosić się dopiero, gdy będziesz posiadać tzw. tytuł wykonawczy.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z dodatkowych kosztów, jakie są z tym związane (wyjątkiem mogą być sprawy alimentacyjne, co zostało wcześniej wspomniane). Wniosek do sądu podlega opłacie w wysokości 6 zł za każdą stronę (do tego wliczają się również strony znajdujące się w tytule egzekucyjnym). Jeśli błędnie obliczysz tę należność, sprawa się przedłuży, ponieważ właściwy organ najpierw wystosuje wezwanie do uzupełnienia tej kwoty.

Dodatkowo konieczne będzie opłacanie 50 zł w przypadku tytułów egzekucyjnych innych niż orzeczenie sądu, nakaz zapłaty oraz ugoda sądowa lub ugoda zawarta przed mediatorem.

Jak wygląda wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Jeśli już posiadasz tytuł wykonawczy, musisz wykonać ostatni krok – przygotować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – jest to obowiązkowa formalność, bez której komornik nie rozpocznie pracy. Przy tym należy pamiętać, żeby do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wniosek musi także spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. A więc jakie informacje w nim zawrzeć? Przede wszystkim oznaczenie komornika, wierzyciela oraz rodzaju pisma. Istotne jest też podanie informacji dotyczących dłużnika, które są niezbędne do jego identyfikacji: PESEL, NIP i REGON w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą, a także data urodzenia i adres zamieszkania.

We wniosku należy uwzględnić wysokość należności oraz sposób jej egzekucji. Możliwa jest egzekucja z rachunku bankowego, ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenia, wierzytelności oraz określonych praw majątkowych (np. akcji). Wbrew powszechnemu przekonaniu to wierzyciel, a nie komornik, określa z jakiego majątku ma być ściągnięta należność.

Dopiero po spełnieniu wszystkich tych procedur komornik może przyjąć sprawę.

 

Na koniec warto pamiętać o tym, że za wyjątkiem spraw dotyczących egzekucji z nieruchomości, masz prawo wybrać komornika, nawet spoza swojego rewiru. O tym jak to zrobić, przeczytasz tu.