Większość wierzycieli po uzyskaniu tytułu wykonawczego z sądu zgłasza się do komorników ze swojego rewiru. Najczęściej nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że mają możliwość wyboru komornika. W jakich sytuacjach przysługuje im takie prawo? I jak wybrać dobrego komornika?

Czy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji?

Na początku warto wiedzieć, że komornik nie może odmówić wszczęcia egzekucji, gdy sprawa dotyczy jego rewiru. Co to oznacza?

Każdy komornik działa przy sądzie rejonowym. Jeśli więc wierzyciel zwróci się do niego z tytułem wykonawczym postępowania prowadzonego w obszarze działalności sądu apelacyjnego z jego rewiru, nie może odmówić podjęcia się egzekucji wobec dłużnika.

Jeśli jednak zdecydujesz się wybrać komornika spoza swojego rewiru, musisz wiedzieć, że ma on prawo odmowy podjęcia się działań w Twojej sprawie w przypadku, gdy zaległości w prowadzonych przez niego egzekucjach przekraczają sześć miesięcy.

Co to jest właściwość terytorialna?

Właściwość terytorialna oznacza, że komornik nie odmówi wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego jego rewiru. Choć zostało to już wytłumaczone, warto dodać, że w przypadku wybrania komornika pracującego na obszarze miejsca zameldowania dłużnika, kosztami czynności terenowych obciąża się dłużnika.

Natomiast gdy egzekucję prowadzi komornik spoza rewiru, to wierzyciel musi pokryć koszty transportu, noclegu, czy diety. Dlatego w tym wypadku wybór dobrego komornika jest tak istotną kwestią.

Egzekucja z nieruchomości, a wybór komornika

Trzeba wiedzieć, że w przypadku egzekucji z nieruchomości nie ma możliwości wyboru komornika. Wtedy sprawę prowadzi komornik, który pracuje przy sądzie rejonowym w okręgu którym nieruchomość jest położona.

Czym się kierować przy wyborze komornika?

Wybór komornika spoza swojego rewiru jest najlepszą decyzją w przypadku, gdy dłużnik ma kilku wierzycieli, a egzekucją w każdym przypadku zajmuje się ten sam komornik – wtedy odzyskane należności dzielone są na wszystkie sprawy. Dodatkowo, gdy egzekucja prowadzona jest na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego, w pierwszej kolejności zaspokajane są te długi.

Dobrze byłoby również we wniosku o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego dokładnie określić, z jakich składników majątku egzekucja ma być przeprowadzona – wymaga to jednak rzetelnego sprawdzenia dłużnika.

A co należałoby sprawdzić przed wybraniem komornika? Jakie jest jego doświadczenie, skuteczność w poprzednim roku kalendarzowym, czy ilość zarejestrowanych spraw. W większości przypadku najważniejsza jest szybkość w podejmowaniu działań. Warto dopytać się, czy w kancelarii pracowniczej wykonuje się czynności terenowe i czy jest możliwa współpraca pomiędzy wierzycielem, a komornikiem.

Jak widać, jest wiele za i przeciw dotyczących wyboru komornika spoza swojego rewiru. Dlatego warto dokładnie przemyśleć, co będzie korzystniejszym rozwiązaniem, a przed podjęciem ostatecznej decyzji należy sprawdzić, jaka jest szybkość i skuteczność komornika.