Jeśli posiadasz długi i toczy się postępowanie egzekucyjne względem Ciebie, możesz mieć pewność, że wkrótce sprawa zostanie przejęta przez komornika. Co wtedy robić? I jak spłacić dług? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Co może komornik?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który swoją pracę rozpoczyna dopiero po przekazaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wydanego przez właściwy sąd. Co może komornik sądowy zająć? Na początku trzeba uściślić, że to wierzyciel w tytule wykonawczym określa, z jakich składowych majątku ma być ściągany dług. Komornik działa jedynie na podstawie tego dokumentu.

Natomiast w praktyce: co może zabrać komornik? Ruchomości i nieruchomości, może również zająć wynagrodzenie, rachunek bankowy, inne prawa majątkowe oraz wierzytelności. W przypadku ruchomości niektóre przedmioty są wyłączone z egzekucji – dotyczy to tego, co jest niezbędne do życia dłużnikowi i członkom rodziny będącym na jego utrzymaniu. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie i inne źródła dochodu, obowiązują limity określające, że zajęciu nie podlega najniższe krajowe wynagrodzenie czy najniższa emerytura/renta.

Jak wyjść z długów komorniczych? Postępowanie komornicze krok po kroku

Chcesz wiedzieć, jak wygląda zajęcie komornicze, a spłata zadłużenia? Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się w chwili złożenia wniosku przez wierzyciela, z czego możesz nie zdawać sobie sprawy, ponieważ obecność dłużnika na rozprawie nie jest wymagana, w związku czym, nie jest on nawet o tym zawiadamiany.

Musisz natomiast zostać powiadomiony o tym, że wszczęto wobec Ciebie postępowanie komornicze. Gdy nie zostanie do Ciebie dostarczone odpowiednie pismo, możesz złożyć skargę na działania komornika sądowego. Następnie ustalany jest Twój majątek, przy czym musisz wiedzieć, że ukrywanie ruchomości, kont bankowych lub pieniędzy podlega karze finansowej. Następnie zajęciu podlega wynagrodzenie/renta lub emerytura, rachunki bankowe oraz ruchomości i nieruchomości.

Wiele osób zastanawia się: komornik i co dalej? Jak spłacić zadłużenie? I czy dług kiedykolwiek ulega przedawnieniu? Odpowiadamy na te pytania.

Dobrowolna splata długu u komornika

Komornik działa na wniosek wierzyciela – to on określa, z jakich części majątku ma być ściągane zadłużenie. Funkcjonariusz publiczny jest więc tylko wykonawcą orzeczenia sądowego. Natomiast ze względu na to, że za toczone przez siebie postępowanie pobiera opłaty, najbardziej korzystnym rozwiązaniem byłaby dobrowolna spłata komornika w całości.

W innym wypadku, jeśli przez lata egzekucja okaże się nieskuteczna, może okazać się, że opłaty komornicze wynoszą więcej, niż samo zadłużenie, co tylko utrudnia jego późniejszą spłatę.

Czy komornik może rozłożyć dług na raty?

Czy jest możliwa spłata komornika w ratach? I tak, i nie. Jak zostało to już wcześniej zaznaczone, komornik jest wykonawcą orzeczenia sądowego, nie ma więc prawnej mocy negocjacji z dłużnikiem. Jest jednak inne, bardziej skuteczne rozwiązanie – można podpisać ugodę z wierzycielem, który dzieli zadłużenie na raty i umarza postępowanie komornicze.

Jeśli jest to niemożliwe, a komornik nie ma z czego ściągać zadłużenia, można podjąć próbę negocjacji i dowolnej spłaty zadłużenia w ratach. Trzeba przy tym wiedzieć, że takie ustalenia nie mają żadnej mocy prawnej.

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny z konta?

A czy komornik może zająć zasiłek rodzinny z konta? Nie – z egzekucji wyłączone są różnego rodzaju świadczenia oraz dodatki rodzinne. Często zdarza się jednak, że komornik zajmuje konto bankowe, na które wpływają pieniądze. Dlatego jeśli obawiasz się, że może dojść do takiej sytuacji, najlepiej założyć specjalne konto socjalne lub odbierać pieniądze osobiście, w gotówce.

Czy komornik może zająć mieszkanie własnościowe?

Egzekucji podlegają nieruchomości, dlatego komornik może zająć mieszkanie własnościowe. Co istotne, nawet jeśli jesteś tylko współwłaścicielem lokalu, egzekucji podlega mieszkanie w całości.

Czy komornik może zająć alimenty na dziecko?

Komornik nie może zająć alimentów, które przeznaczone są na wychowanie dziecka, nawet jeśli są one jedynym źródłem dochodów dłużnika. Od tego przepisu nie ma żadnych wyjątków. Zajęciu nie podlegają również środki wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Co zrobi komornik jak nie ma z czego ściągnąć długu?

W przypadku, gdy komornik nie ma z czego ściągnąć długu lub wiadomym jest, że uzyskane w wyniku postępowania egzekucyjnego środki nie przekroczą kosztów komorniczych, umarza się postępowanie.

Kiedy ulega przedawnieniu dług u komornika?

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza umorzenia długu. Wierzyciel ma prawo do tego, aby w ciągu 10 lat od wydania tytułu egzekucyjnego ponownie wszczynać postępowanie, co sprawia, że cała procedura rozpoczyna się od nowa.

Jeśli jednak wierzyciel nie podejmie żadnych działań w tym zakresie i upłynie 10 lat, dłużnik może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne do sądu – jest to tzw. zarzut przedawnienia długu.

Spłacenie długu u komornika – co dalej? Kto kogo informuje?

A co w sytuacji, gdy udało Ci się spłacić zadłużenie? Jak wygląda zawiadomienie komornika o spłacie zadłużenia? Zostaje wydane zaświadczenie od komornika o spłacie długu i jeśli, przykładowo, zostało ściągane Twoje wynagrodzenie, pracodawca powiadamiany jest o zakończeniu postępowania i wypłaty znów zaczyna wpływać na Twoje konto.