Gdy sprawę dotyczącą spłaty należności przejmuje komornik, wobec dłużnika zaczynają być prowadzone działa egzekucyjne mające na celu w jak największym stopniu odzyskanie długu. Dopiero wtedy wielu dłużników zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie z tego wynikają. Jeśli Ciebie to również dotyczy, sprawdź odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Jak uniknąć komornika?

Jeśli wiesz, że rozpoczęto przeciwko Tobie postępowanie sądowe mające na celu zdobycie tzw. tytułu wykonawczego, który daje wierzycielowi możliwość zwrócenia się do komornika, możesz zacząć działać. Jak? Są dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na rozpoczęciu negocjacji z wierzycielem. Jeśli zobowiążesz się do regularnej spłaty długu w określonych ratach i wykażesz, że komornik może mieć problem ze ściągnięciem Twojego majątku, jest duża szansa, że Ci się uda. Tak naprawdę w wielu przypadkach dłużnik nawet nie próbuje „dogadać się” w sprawie swojego długu, myśląc, że wszystko odroczy się w czasie „i jakoś to będzie”.

Drugi sposób to właściwie grupa rozwiązań, nie zawsze legalnych, polegających na uniknięciu odpowiedzialności poprzez zastosowanie różnych praktyk, np. zmiana zatrudnienia na teoretycznie mniej korzystne, przepisanie majątku na rodzinę/bliskich. Takich praktyk jest wiele, trzeba jednak pamiętać, że one nie rozwiązują problemu, a jedynie pozwalają przed pewien czas od niego uciec – komornik jednak nadal szuka sposobów na ściągnięcie należności.

Czy można dogadać się z komornikiem?

Czy można negocjować z komornikiem sądowym? Niewielu dłużników wie o tym, że to od wierzyciela, a nie od komornika, zależy to, z jakich elementów majątku ściągana będzie należność – komornik jedynie stosuje się wyroku sądowego zawartego w tytule wykonawczym. Czy to oznacza, że nie ma żadnej możliwości dogadania się?

W praktyce jest tak, że komornikowi zależy na skuteczności swoich egzekucji. Gdy dobrowolnie zgłosisz się do kancelarii i zadeklarujesz regularną spłatę określonych kwot, komornik, jeśli tylko będzie mieć taką możliwość, najpewniej się na to zgodzi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wierzyciel będzie dążyć do natychmiastowej egzekucji, polegającej np. na przeprowadzeniu licytacji kosztownego samochodu lub nieruchomości – wtedy ten funkcjonariusz publiczny ma „związane ręce”.

Jak spłacić komornika?

Chcesz podjąć próbę dogadania się z komornikiem i obmyślasz plan, jak spłacić należność? Jednym z najczęstszych rozwiązań jest zaciąganie szybkich pożyczek, tzw. chwilówek. Dzięki temu, owszem, spłacasz jeden dług, ale automatycznie zaciągasz nowy – odraczasz w czasie to, co nieuniknione i wpadasz w tzw. zgubną spiralę długu.

Jednym z lepszych rozwiązań jest zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, z pomocą którego możesz obniżyć łączną sumę spłacanych rat. A co w sytuacji, gdy nie jest to możliwe? Przeanalizuj, ile jesteś w stanie miesięcznie odłożyć na poczet swojego długu i ustal z komornikiem wysokość rat – w wielu sytuacjach to się udaje, a Ty w przeciągu kilku miesięcy lub lat spłacisz wierzyciela.

Czy komornik może zająć alimenty?

Polskie prawo w szczególności chroni dzieci, w miarę możliwości dba o to, aby miały zapewnione godny byt oraz dostęp do edukacji. Z tego powodu egzekucji komorniczej nie podlegają świadczenia alimentacyjne, a więc z tej części majątku należność nie może zostać ściągnięta.

Przy okazji warto wiedzieć, że długi alimentacyjne mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zobowiązaniami – jeśli więc dłużnik ma wiele zaległości finansowych, komornik w pierwszej kolejności będzie ściągał świadczenia na rzecz dzieci, aby nie odczuły pogorszenia jakości życia.

Ile z pensji może zająć komornik?

Czy komornik może zająć całość wynagrodzenia, gdy pracujesz na pełny etat? Nie – obowiązuje go prawnie określona kwota wolna od zajęcia, której minimalna wysokość wynosi tyle, co wartość tzw. najniższej krajowej, która w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto. A co w przypadku, gdy zarabiasz więcej?

Komornik może zająć maksymalnie do 50% wynagrodzenia lub do 60% wynagrodzenia w przypadku długu alimentacyjnego.

Ile komornik może zająć z umowy zlecenia?

Trochę inaczej jest w sytuacji, gdy pracujesz na podstawie umowy zlecenia. Wtedy nie obowiązują żadne ograniczenia w prowadzeniu egzekucji komorniczej. Czy są od tego wyjątki?

Tak – jeśli zarobki z umowy zlecenia są jedynym źródłem dochodu, wtedy podlegają takiej samej ochronie, jak w poprzednim wypadku. Musi być tylko spełniony jeszcze jeden warunek – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie powinno mieć charakter periodyczny, czyli wpływać co miesiąc w określonej kwocie.

Czy wierzyciel może cofnąć komornika?

W praktyce jest tak, że to jedynie wierzyciel ma prawo do postanowienia o zakończeniu działań egzekucyjnych przed ściągnięciem całej należności, dlatego wnioski o umorzenie lub zawieszenie sprawy należy kierować do niego. Tak samo jest w przypadku umorzenia części odsetek. Jeśli wykażesz się aktywną postawą i udowodnisz, że zależy Ci na jak najszybszej spłacie długów, może okazać się, że wierzyciel wycofa komornika.