Wiele osób w naszym kraju zmaga się z problemami finansowymi. Ostatni rok był wyjątkowo trudny ze względu na pandemię koronawirusa, przez którą część osób straciła pracę lub ich dochody znacznie zmalały. Do tego rosną koszty życia, przez co niektórzy mają trudności ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, a inni biorą pożyczki, popadając w spiralę zadłużenia. Część osób musi zmagać się z zajęciami komorniczymi, dlatego też tak ważne jest, aby posiadać wiedzę na temat tego, jaką kwotę może zabrać nam komornik.

Kim jest komornik?

Zacznijmy od tego, kim właściwie jest osoba, która ma prawo przejąć nasz majątek oraz część wynagrodzenia. Otóż komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest prowadzenie egzekucji sądowej, a więc działanie mające na celu ściągnięcie z majątku osoby zadłużonej należności dla wierzyciela. Komornicy działają przy sądach rejonowych, można więc powiedzieć, że należą oni do tej samej grupy zawodowej, co sędziowie oraz prokuratorzy.

Być może niektórzy zastanawiają się, jak zostać komornikiem. Aby pracować w tym zawodzie, konieczne jest ukończenie studiów wyższych oraz aplikacji komorniczej, oraz zdanie egzaminu końcowego. Nie jest to więc łatwa droga, mimo to wciąż wielu studentów prawa decyduje się na wybór tego kierunku swojej kariery zawodowej. Oczywiście nie jest to zawód dla każdego, gdyż oprócz sporej dawki wiedzy, niezbędne są również odpowiednie predyspozycje, takie jak odporność psychiczna. Komornicy nie są lubianą grupą zawodową, jednak ich praca jest bardzo ważna i potrzebna.

Ile może zabrać komornik w 2021 roku?

To pytanie często gości na ustach osób, które popadły w tarapaty finansowe. Odpowiedź nie jest prosta, gdyż kwota, którą można zająć na rzecz wierzycieli zależy od wysokości dochodów dłużnika oraz ich źródła. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, czy umowę o dzieło. Innym regulacjom podlegają także osoby pobierające emerytury i renty. Aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi, przyjrzymy się każdemu przypadkowi z osobna.

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2021 roku?

Niestety problemy finansowe dopadają ludzi w każdym wieku i niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której komornik musi zająć majątek osób starszych, które są już na emeryturze. Jest to trudna sytuacja, gdyż jak wiadomo, w większości przypadków świadczenia emerytalne nie są wysokie, a osoby je pobierające żyją dość skromnie. Wobec tego ile może zabrać komornik z emerytury? W 2021 roku kwota wolna od zajęć została podwyższona w przypadku emerytów z 878,81 zł do poziomu 916,07 zł. Wysokość emerytury różni się w przypadku poszczególnych osób, dlatego ważną informacją jest to, że komornik może egzekwować od emerytów 25% wysokości emerytury, jednocześnie nie przekraczając kwoty wolnej od zajęć.

W przypadku osób, które pobierają najniższą emeryturę, czyli 1250,88 zł, komornik ma prawo zając jedynie 150,93 zł.

Jaką kwotę może zająć komornik z minimalnej krajowej?

Przejdźmy teraz do sytuacji, w której osoba zadłużona zarabia minimalną krajową, a więc 2800 zł brutto (czyli 2062 zł netto). Ile komornik może zabrać w takim wypadku? Otóż kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym komornik nie ma prawa zająć ani złotówki, pod warunkiem, że zadłużona osoba nie zalega z wypłacaniem alimentów. Dłużnikom alimentacyjnym komornik ma w obowiązku pozostawić jedynie 1120 zł brutto. Oznacza to, że ma prawo zająć 1680 zł brutto.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że osoby poniżej 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatków, dlatego w ich przypadków wynagrodzenie minimalne wynosi dokładnie 2800 zł i komornik nie ma prawa zająć z tej kwoty nawet złotówki.

Ile komornik może zabrać z konta?

Może się wydawać, że osoby, które mają problem ze spłatą długów, nie posiadają żadnych oszczędności, nie jest to jedna reguła. W wielu przypadkach na ich kontach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych znajdują pieniądze. Ile komornik może zabrać w takiej sytuacji? Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 roku kwota wolna od zajęć na rachunku bankowym wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia i wynosi 2100 zł. Nie obowiązuje w tym przypadku stawka netto, jak to ma miejsce przy wynagrodzeniu, gdyż oszczędności nie są opodatkowane.

Dość często pojawia się pytanie, czy komornik może zająć 13 emeryturę, która również najczęściej przychodzi na konto? Tak zwana „trzynastka” bardzo jest dużym wsparciem finansowym dla emerytów i w tym przypadku dłużnicy mogą być spokojni. Jest to świadczenie dodatkowe, wypłacane z urzędu i nie podlega potrąceniom. Świadczenie to nie jest wliczane do dochodu, a ZUS stosuje specjalne oznaczenia, dzięki którym nie powinno dojść do pomyłki skutkującej zajęciem trzynastej emerytury.