Zajęcie przez komornika majątku to niewątpliwie bolesny proces dla dłużnika, często jednak dla wierzyciela jest jedynym sposobem, aby odzyskać chociaż część długu. Licytacje komornicze nie są ogłaszane na początku procedury komorniczej. Poprzedzone są krokami, które mają na celu odzyskać należności bez licytacji majątku. Jeśli jednak nie jest to możliwe, niezbędna jest właśnie licytacja komornicza.

Kiedy komornik może zająć majątek?

Aby zająć majątek osoby zadłużonej, wobec dłużnika musi zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. Osobą przeprowadzającą taką egzekucję jest komornik, który musi działać przy właściwym sądzie rejonowym, aby postępowanie miało moc prawną. Postępowanie odbywa się najczęściej na wniosek wierzyciela, który może sam wybrać kancelarię komorniczą. Według zasad, komornik nie może odmówić przyjęcia od konkretnego wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania. Natomiast na sam proces przetargu komorniczego, ani jedna, ani druga strona nie mają specjalnie wpływu.

Warto wspomnieć, że aukcje komornicze są ostatnim etapem odzyskiwania długu i odbywają się, jeśli wcześniejsze próby nie przyniosły rezultatu. Na początku wzywa się dłużnika do uregulowania należności – taka osoba ma 2 tygodnie na spłatę zobowiązania, ewentualnie odwołania się od spłaty naraz całości i na przykład uiszczenia długu na raty. Dopiero jeśli dłużnik nie wywiąże się z tego terminu, komornik rozpoczyna zajęcie jego majątku, i jeśli w następstwie takich zdarzeń dłużnik nadal pozostaje bierny, na wniosek wierzyciela, odbywa się wycena majątku. Wierzyciel może także złożyć wniosek o tak zwane poszukiwanie majątku dłużnika, to jest zweryfikowanie, czy dłużnik jest właścicielem, czy współwłaścicielem konkretnego przedmiotu lub nieruchomości.

Gdzie ogłaszane są licytacje komornicze?

Kiedy rozpoczyna się proces przygotowawczy do przetargu komorniczego, informacje o spieniężeniu majątku dłużnika muszą zostać obwieszczone tak, aby jak największa liczba osób dowiedziała się o aukcji komorniczej. Licytacje komornicze ogłaszane są na stronie internetowej komornika, w budynku sądu, który zajmuje się konkretną sprawą, a także na stronie Krajowej Rady Komorniczej. Czasami, informacje o licytacji komorniczej ogłaszane są również na łamach lokalnej prasy.

W takim ogłoszeniu znajdują się wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do tego, aby osoby zainteresowane mogły wziąć udział w aukcji. Jest to data i adres aukcji komorniczej, opis i cena konkretnego przedmiotu, cena wywoławcza i szacowana wartość przedmiotu, kwota wadium oraz informacja, która jest to aukcja.

Licytacji komorniczej mogą podlegać różne przedmioty. Rozróżniamy licytacje komornicze nieruchomości, licytacje komornicze samochodów czy też licytacje komornicze mieszkania. Istnieją także licytacje komornicze maszyn rolniczych. Rzadziej licytowane są sprzęty RTV i AGD, jednak nie jest to wykluczone.

Licytacje komornicze na Śląsku odbywają się w różnych miejscach, często w Sądzie Rejonowym, który jest właściwy dla danej sprawy. Ich miejsce ogłasza często kancelaria komornicza.

Jak przebiegają aukcje komornicze?

W aukcji komorniczej może wziąć udział każda osoba, która zdecyduje się na czynny udział i wniesie na poczet licytacji komorniczej określone w ogłoszeniu wadium. Jest to jedna dziesiąta kwoty, na jaką oszacowany jest konkretny przedmiot. Wadium można wpłacić na rachunek bankowy lub poprzez kancelarię komorniczą. Po zakończeniu aukcji, każdemu uczestnikowi, który nie wylicytował przedmiotu, wadium zwracane jest na konto, natomiast osoba, która zakupiła nieruchomość lub ruchomość dłużnika, płaci wylicytowaną przez siebie sumę pomniejszoną o wielkość wadium.

Aukcje komornicze odbywają się w sposób tradycyjny, na zasadzie „kto da więcej”. Przy decyzji ostatecznego przybicia wymagana jest aprobata sądu, która musi się również uprawomocnić. Osoba, która wygrała licytację komorniczą jest zobowiązana wpłacić kwotę na rachunek depozytowy sądu w ciągu 14 dni od zakończenia przetargu komorniczego.

E- licytacje Komornicze

Od jakiegoś czasu, możliwe są również e-licytacje komornicze, które odbywają się za pomocą Internetu. Jest to stosunkowa nowość, stąd mało osób ma świadomość, że takie licytacje komornicze online są możliwe. E-licytacja wygląda zasadniczo tak sama jak klasyczna jej forma, jedyną różnicą jest, że odbywa się za pomocą loginu i przy użyciu Internetu.
Warto wspomnieć, że od momentu ogłoszenia licytacji komorniczej (zarówno online jak i tradycyjnej) zainteresowana osoba ma szansę obejrzeć licytowany przedmiot. Ma na to 2 tygodnie.
Największym powodzeniem cieszą się licytacje komornicze nieruchomości, a więc licytacje komornicze ziemi, działek, domów czy licytacje komornicze mieszkania. Rzadziej odbywają się licytacje komornicze samochodów, jednak jest to również możliwe.
Na aukcji komorniczej, zarówno w przypadku licytacji online jak i przetargu komorniczego w formie tradycyjnej, można nabyć nieruchomości i ruchomości po atrakcyjnych cenach, stąd cieszą się one sporym zainteresowaniem.