Wiele osób utożsamia zakres uprawnień i zadań windykatora z prawami obowiązkami komorników sądowych, a te dwa zawody zasadniczo się od siebie różnią. Dlatego warto dowiedzieć się, kto może zostać komornikiem sądowym oraz jaki jest zakres jego uprawnień.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym, choć może prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie całego kraju. Trzeba wiedzieć, że na komorniku sądowym ciąży obowiązek realizacji orzeczenia sądów, dlatego nie może odmówić podjęcia się egzekucji. Jednak wierzyciel może wybrać komornika z dowolnej części kraju, o ile nie dotyczy to egzekucji z nieruchomości.

Komornik sądowy zawsze przyjmuje interesantów w kancelarii komorniczej, a obowiązki zawodowe może wykonywać jedynie w dni robocze oraz w soboty od godziny 7:00 do 21:00.

Żeby jednak zostać komornikiem sądowym, trzeba spełnić wiele rygorystycznych warunków. A jakich?

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Aby zostać komornikiem sądowym, należy mieć ukończone 26 lat oraz posiadać obywatelstwo polskie. Konieczne jest ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych. Przyszły komornik sądowy nie może być wcześniej karany, a także nie może być podejrzany o przestępstwo skarbowe lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

To jednak jeszcze nie wszystko. Kandydat na komornika musi odbyć dwuletnią, obowiązkową aplikację komorniczą, po której należy przystąpić do egzaminu komorniczego. Egzamin musi zostać zdany z wynikiem pozytywnym, po czym należy przez kolejne dwa lata pracować na stanowisku asesora komorniczego. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków można ubierać się o pracę na stanowisku komornika.

Jakie są zadania komornika?

Tak naprawdę, do podstawowych zadań komornika należy prowadzenie egzekucji sądowej. Uproszczając, dąży do ściągnięcia należności z majątku dłużnika dla wierzyciela. W tym wypadku trzeba jednak wiedzieć, że komornik rozpoczyna pracę dopiero wtedy, kiedy sąd wyda tytuł wykonawczy – jest to ostatni etap postępowania przeciwko dłużnikowi.

Aby jednak móc zająć majątek dłużnika, komornik musi wcześniej spełnić kilka obowiązków. Dotyczy to m. in. poszukiwania majątku dłużnika, sporządzenia spisu stanu faktycznego majątku, zabezpieczenie roszczeń oraz w ostateczności – wykonanie egzekucji.

Komornik może wykonać dwa rodzaje egzekucji sądowej: pieniężną oraz niepieniężną. Oznacza to, że oprócz zajęcia świadczeń pieniężnych, może skonfiskować pojazdy mechaniczne, nieruchomości, wyposażenie domu lub firmy, instrumenty finansowe, rachunek bankowy, czy przepływy finansowe (wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, rentę, emeryturę). Świadczenia niepieniężne zostają zlicytowane oraz sprzedane, aby móc spłacić wierzyciela.


Warto zapamiętać, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa wyłącznie w oparciu o orzeczenia sądowe. Należy też wiedzieć o tym, że bez wyroku sądowego wierzyciel nie może zlecić komornikowi wykonania postępowania egzekucyjnego.