W momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego majątek dłużnika podlega zajęciu komorniczemu. Często jednym z jego składników jest samochód. Czy można sprzedać pojazd, jeśli został on zajęty podczas dokonywania czynności egzekucyjnych? Jakie konsekwencje prawne wywołuje takie działanie? Wyjaśniamy.

Czy komornik zawsze zajmuje samochód podczas egzekucji?

Samochód jest jednym z najczęściej zajmowanych składników majątku podczas przeprowadzania egzekucji komorniczej. Dzieje się tak, ponieważ jako ruchomość, pojazd może stosunkowo szybko zostać sprzedany w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Chociaż rzeczywiście auto jest tym, co komornik może zabrać dłużnikowi, to warto podkreślić, że nie zawsze dochodzi do jego zajęcia. Decydują o tym wartość pojazdu, jego stan techniczny i konieczność utrzymania możliwości zarobkowych przez osobę borykającą się z problemami finansowymi.

Jeśli dłużnik potrzebuje samochodu do wykonywania obowiązków zawodowych, np. transportu towarów czy też świadczenia usług taksówkarskich, ma prawo wystąpić do sądu o wyłączenie pojazdu spod egzekucji komorniczej. Koniecznie musi on uargumentować swój wniosek tym, że zabranie auta uniemożliwiłoby mu uzyskiwanie dochodów na spłatę długów​. Zajęcie samochodu może być też trudne, gdy stanowi on współwłasność. W takiej sytuacji komornik zwykle decyduje się zabrać inne łatwiej zbywalne składniki majątku osoby zadłużonej.

Czy można sprzedać samochód zajęty przez komornika?

Zgodnie z przepisami zajęty pojazd pozostaje w dyspozycji komornika do momentu spłaty zadłużenia lub zlicytowania auta. Zatem jego sprzedaż bez zgody pełnomocnika sądowego jest niezgodna z prawem. W myśl art. 848 Kodeksu postępowania cywilnego rozporządzanie zajętą ruchomością nie wpływa na dalszy przebieg postępowania egzekucyjnego. Co to oznacza? Komornik ma prawo kontynuować prowadzenie czynności związanych pokryciem zaległych zobowiązań dłużnika wobec nowego właściciela samochodu nawet jeśli został on sprzedany​.

Niejednokrotnie zdarza się, że osoby borykające się z problemami finansowymi ukrywają przed potencjalnymi kupcami fakt zajęcia pojazdu przez komornika. Często prowadzi to do poważnych problemów prawnych zarówno dla sprzedającego, jak i osoby, która nabyła taki samochód. Nowy właściciel może bowiem stracić zakupiony pojazd, ponieważ zgodnie z tym, jak wygląda egzekucja komornicza, mimo zmiany właściciela nadal podlega on zajęciu, dlatego pełnomocnik sądowy ma prawo go zlicytować​.

Co grozi za sprzedaż auta zajętego przez komornika?

Osoba, która dokonała sprzedaży samochodu zajętego przez komornika, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Może ona zostać ukarana grzywną, a transakcja unieważniona, co oznacza, że pojazd ponownie stanie się składnikiem majątku zadłużonego. Zgodnie z art. 300 § 2 Kodeksu karnego​ za bezprawne rozporządzanie zajętą ruchomością i udaremnianie egzekucji komorniczej grozi również kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W ten sposób dłużnik naraża się też na utratę zaufania społecznego i trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Sankcje te mają na celu ochronę praw wierzycieli i zapewnienie, że osoby zadłużone nie będą unikać spłaty zaległych zobowiązań​​.

Jak sprawdzić, czy samochód został zajęty przez komornika?

W celu upewnienia się, że samochód nie jest objęty egzekucją komorniczą, warto sprawdzić Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK), gdzie znajdują się informacje dotyczące statusu prawnego pojazdów. Istnieje również możliwość złożenia zapytania do Biura Informacji Kredytowej (BIK), aby upewnić się, że na właścicielu auta nie ciążą zobowiązania finansowe, które mogłyby skutkować postępowaniem egzekucyjnym. Pewnym rozwiązaniem jest także podjęcie próby bezpośredniego kontaktu z komornikiem​.

Co może zrobić osoba, która kupiła samochód zajęty przez komornika?

Nabywca, który nieświadomie kupił samochód podlegający zajęciu komorniczemu, powinien jak najszybciej zgłosić się do pełnomocnika sądowego, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację. Wiedząc, jak wyglądają czynności egzekucyjne, kupujący ma prawo złożenia pozwu do sądu o wyłączenie pojazdu z tych działań. Może on także domagać się zwrotu pieniędzy od sprzedawcy na drodze sądowej, powołując się na rękojmię za wady prawne​. Skonsultowanie się z prawnikiem i podjęcie zdecydowanych działań są w tej sytuacji jak najbardziej uzasadnione. Zazwyczaj podczas tego rodzaju spraw sąd ustala, czy kupujący działał w dobrej wierze, czyli nie wiedział o zajęciu komorniczym w momencie zawierania transakcji. Szybkie podjęcie działań prawnych może zminimalizować poniesione straty finansowe i uniknąć dalszych problemów.

Sprzedaż samochodu zajętego przez komornika jest niezgodna z prawem, dlatego dłużnik, który dokonał takiej czynności, może zostać ukarany przez sąd karą grzywny lub pozbawienia wolności za utrudnianie czynności egzekucyjnych. W naszym odczuciu lepszym rozwiązaniem wydaje się podjęcie próby współpracy z pełnomocnikiem sądowym w celu jak najszybszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Mamy nadzieję, że ten artykuł pozwolił rozwiać Twoje wątpliwości. Podziel się nim z innymi osobami, które borykają się z zadłużeniem.