Wiele osób zastanawia się, czy komornik może zająć świadczenia rodzinne. Osoby, które z jakichś powodów popadają w długi i ich nie spłacają, martwią się o to, czy przy konieczności uregulowania zobowiązań, nie zostaną bez środków do życia. Co na to prawo?

Czy komornik ma prawo zająć świadczenia rodzinne?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczenia cywilne w drodze przymusu egzekucyjnego. Oznacza to, że jego czynnością są poprzedzone działaniami sądu. Komornik wykonuje swoje działania w ściśle określony sposób przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, w dodatku pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Tak więc działania komornika nie mogą być realizowane zgodnie z jego własnym scenariuszem. Podlega ona prawu.

A w nim jest jasno określone, co zajęcie komornicze może, a czego nie powinno obejmować. Warto więc sięgnąć do Kodeksu postępowania cywilnego, by sprawdzić, jakie są ograniczenia egzekucji. Zgodnie z Art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik nie może zająć zasiłku rodzinnego ani żadnego innego rodzaju świadczeń oraz dodatków rodzinnych.

Czy komornik może zająć świadczenia socjalne?

Wszelkie zasiłki, a więc świadczenia rodzinne i inne formy pomocy pieniężnej przyznawanej przez rząd, takie jak dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Niezależnie od tego, czy pobiera się na przykład 500+, czy inne świadczenia socjalne – nie ma co się obawiać. Nie podlegają one zajęciu komorniczemu. Wszelkie środki pieniężne wypłacane przez Państwo w celu wsparcia rodziny w opiece nad dzieckiem nie mogą być zabrane do spłacania zadłużenia. Zarówno jeśli chodzi o spłatę wszelkiego rodzaju należności, jak i gdy ma się na przykład zadłużenie alimentacyjne. A co z alimentami?

Czy komornik może zająć alimenty?

A co w przypadku, gdy otrzymuje się alimenty? Czy komornik może je zająć? Oczywiście, że nie. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, ani świadczenia pieniężne, które są wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. Komornik więc nie może zając alimentów.

Jak się chronić przed zajęciem świadczeń rodzinnych?

A jak to wygląda w praktyce? Warto wiedzieć, że zajęcie wierzytelności jest konieczne dla wykonania wyroku. Najczęściej więc komornik dokonuje egzekucji z konta bankowego dłużnika. Nie ma jednak co się dziwić, gdyż takie działanie jest z reguły po prostu pierwszym, na co każdy z nas się godzi. Wiadomo jednak, że dotarcie do samego rachunku nie jest trudne, ale już oszacowanie skąd pochodzą pieniądze na nim zgromadzone – znacznie trudniejsze. Właśnie dlatego to powinno się wydawać oczywiste, że komornik dokonując zajęcia rachunku bankowego należącego do dłużnika nie wie, skąd są środki, które się na nim znajdują. Tak więc nieświadomie, w przypadku gdy dłużnik pobiera świadczenia rodzinne i wypłacane mu są one na dane konto, dokonuje ich zajęcia. Nie jest to działanie celowe. Warto więc zabezpieczyć własny interes i uchronić się przed zajęciem świadczeń rodzinnych. Jak?

Przede wszystkim warto rozważyć wypłacanie świadczeń rodzinnych do ręki. Wówczas nie ma obaw, że zostaną zajęte przez komornika. Jednak dzisiaj taka opcja nie jest wygodna dla każdego. Dobrze jest więc pomyśleć o założeniu konta socjalnego. Takiego, na które wpływać będą wszelkie świadczenia rodzinne. Należy jednak pamiętać, by zgłosić komornikowi fakt założenia takiego konta. Dzięki temu będzie wiedział, że nie jest to kolejny rachunek. Zwrócić trzeba też uwagę na to, by używać środków tam zgromadzonych zgodnie z przeznaczeniem. Co to oznacza? Ma być to przeznaczenie stricte rodzinne.

Jakie świadczenia może zająć komornik?

Oczywiście to, jakie świadczenia może zając komornik, jest zapisane w ustawie. Egzekucja komornicza może być prowadzona z nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności i z innych praw majątkowych, czyli np. z udziałów w spółce.

Warto wiedzieć, że komornik może, chociaż z pewnymi ograniczeniami, zająć wynagrodzenie za pracę. Potrącenia maksymalnie do 3/5 wypłaty są w egzekucji świadczeń alimentacyjnych, a przy innych należnościach do połowy wynagrodzenia. Oczywiście zgodnie z art. 871 § 1 Kodeksu pracy są pewne kwoty, które są wolne od potrąceń, jak np. minimalne wynagrodzenie. Jednak przy długach alimentacyjnych nawet na to nie można liczyć.

A jak wygląda kwestia emerytury i zajęcia komorniczego? Kwota wolna to 75% minimalnego świadczenia, a więc komornik nie może zająć więcej niż 825 zł. W przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy kwota jest taka sama, a wynosi 618,75 zł w przypadku częściowej niezdolności.