Zazwyczaj pierwszą czynnością, jaką podejmuje komornik po otrzymaniu tytułu wykonawczego, jest zabezpieczenie rachunku bankowego dłużnika. Jednak czy dzieje się tak również w przypadku kont w Revolut i PayPal? Czy pełnomocnik sądowy może zająć znajdujące się tam środki finansowe? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jak wygląda ta procedura.

Czym jest konto w Revolut?

Konto w Revolut jest nowoczesnym narzędziem finansowym, które umożliwia zarządzanie pieniędzmi za pomocą aplikacji mobilnej. Oferuje ona dostęp do wielu walut i realizację płatności międzynarodowych bez ponoszenia wysokich opłat. Samo konto można założyć bardzo szybko, a użytkownicy otrzymują kartę płatniczą, z której mogą korzystać zarówno podczas zawierania transakcji online, jak i zakupów stacjonarnych. Posiadacze konta w Revolut mają również do dyspozycji narzędzia do oszczędzania, inwestowania i analizy wydatków, co pozwala im zarządzać finansami w czasie rzeczywistym. Aplikacja ta cieszy się sporą popularnością zwłaszcza wśród osób często podróżujących i dokonujących płatności w różnych walutach.

Jak działa konto w PayPal?

PayPal to popularna platforma płatnicza umożliwiająca dokonywanie transakcji online bez konieczności udostępniania danych karty kredytowej. Działa ona jako pośrednik między kontem bankowym a sklepami internetowymi, zapewniając bezpieczne dokonywanie płatności. Użytkownicy mogą również wysyłać i odbierać pieniądze od innych osób posiadających konto PayPal. Zaletami tej platformy są szybki i prosty proces rejestracji oraz opcja bezpłatnego korzystania z jej podstawowych funkcji.

Konto w Revolut i PayPal a system Ognivo

Ognivo to narzędzie umożliwiające szybką wymianę informacji między instytucjami finansowymi a komornikami w Polsce, które pozwala na sprawne zlokalizowanie kont bankowych dłużników. Warto jednak pamiętać, że aplikacja Revolut nie jest bezpośrednio zintegrowana z tym systemem, co w pewien sposób utrudnia pełnomocnikowi sądowemu dostęp do zgromadzonych tam środków pieniężnych. Mimo tego współpracuje ona z polskimi organami egzekucyjnymi. Oznacza to, że Revolut może przekazać komornikowi sądowemu informacje pozwalające mu zidentyfikować konto należące do osoby zadłużonej. Podobnie jest w przypadku platformy PayPal, która również nie należy do Ognivo. Brak bezpośredniej integracji z tym systemem sprawia, że zabezpieczenie środków na tego typu kontach zwykle zajmuje znacznie więcej czasu i wymaga dokładniejszych działań ze strony komornika.

Jak komornik może zająć środki na kontach w Revolut i PayPal?

Wiadomo, że tym, co w pierwszej kolejności zajmuje komornik, jest konto bankowe dłużnika, ponieważ zgromadzone na nim środki mogą od razu zostać przeznaczone na pokrycie roszczeń wierzycieli. Jednak w przypadku pieniędzy w Revolut i PayPal proces ten wydaje się bardziej skomplikowany niż przy tradycyjnych instytucjach finansowych. Zgodnie z polskim prawem egzekucyjnym komornik ma prawo zająć każdy rachunek osoby zadłużonej, na którym znajdują się jej środki.

W przypadku Revolut pełnomocnik sądowy musi w pierwszej kolejności uzyskać odpowiednie dane umożliwiające mu zidentyfikowanie konta dłużnika. Chociaż aplikacja ta działa głównie na smartfonach, to posiada cechy charakterystyczne dla tradycyjnego banku, takie jak numer IBAN. Do zajęcia konta w PayPal należącego do osoby zadłużonej również potrzebne są takie informacje jak jego numer czy też powiązany z nim adres e-mail. Zastanawiając się, czy komornik może zająć konto bez wyroku sądu, warto pamiętać, że zawsze musi on posiadać klauzulę egzekucyjną, która uprawnia go do podejmowania stosownych kroków. Jako że aplikacja Revolut i platforma PayPal działają na zasadach międzynarodowych, pełnomocnik sądowy potrzebuje też odpowiednich uprawnień do przeprowadzenia egzekucji na terytorium, gdzie zostało zarejestrowane konto dłużnika, co często komplikuje cały proces.

Jak komornik informuje dłużnika o zajęciu konta w Revolut lub PayPal?

Zadając sobie pytanie, jak przebiega zajęcie konta przez komornika w aplikacji Revolut lub PayPal, należy pamiętać, że procedura poinformowania dłużnika o zabezpieczeniu znajdujących się tam środków jest taka sama, jak w przypadku tradycyjnego rachunku bankowego. Podczas egzekucji komorniczej pełnomocnik sądowy musi przestrzegać zasady proporcjonalności. Wskazuje ona, że nie może on zabrać osobie zadłużonej więcej pieniędzy, niż wynoszą jej zobowiązania z uwzględnieniem odsetek i kosztów procesu egzekucyjnego.

W przypadku zablokowania konta przez komornika w pierwszej kolejności wysyła on zawiadomienie do instytucji finansowej o zajęciu wierzytelności dłużnika, a następnie informuje go o tym fakcie poprzez dostarczenie mu dokumentu z odpisem tytułu wykonawczego. Osoba zadłużona ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec tej czynności. W takim przypadku powinna ona w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia o zajęciu rachunku dostarczyć komornikowi pismo ze stosownym uzasadnieniem.

Czy dłużnik może zataić posiadanie konta w Revolut i PayPal?

Ukrywanie kont przed komornikiem często prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Przede wszystkim działanie to jest niezgodne z prawem, ponieważ dłużnik w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego zostaje zobowiązany do ujawnienia wszystkich swoich aktywów, w tym również posiadanych rachunków bankowych.

Ukrywanie majątku może być potraktowane jako oszustwo majątkowe, co w Polsce, zgodnie z art. 300 § 2 Kodeksu Karnego, skutkuje karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat​. Komornik także ma prawo nałożyć na osobę zadłużoną sankcje finansowe w postaci grzywny i podejmować dodatkowe działania egzekucyjne w celu odzyskania ukrytych środków. Przepływy pieniężne na inne rachunki bankowe mogą stanowić pewną wskazówkę dla pełnomocnika sądowego i ułatwić mu identyfikację takich kont. Ma on również prawo wystąpić o międzynarodową pomoc prawną w celu zabezpieczenia środków w zagranicznych instytucjach finansowych, jeśli posiada odpowiednie dane i uprawnienia​.

Chociaż komornik sądowy może zająć każde konto należące do dłużnika, czyli również te w Revolut i PayPal, to w praktyce zabezpieczenie pieniędzy znajdujących się na tego typu rachunkach często jest bardzo trudne i czasochłonne. W takim przypadku pełnomocnik musi zdobyć nie tylko szczegółowe dane dotyczące tych kont, ale również posiadać specjalne uprawnienia do przeprowadzenia egzekucji. Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy prawnej, skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.