Postępowanie komornicze nie jest niczym przyjemnym, często jest to bardzo stresujące dla osób zadłużonych, ale nie tylko. Najbliżsi członkowie rodziny dłużnika żyją w lęku, że komornik może zająć ich majątek. Najczęściej są to obawy bezpodstawne, ale nie zawsze, zdarzają się bowiem wyjątki. W poniższym artykule przedstawimy, na czym dokładnie polega egzekucja długów.

Czy komornik może ściągać dług z rodziny?

Polskie prawo jasno stanowi, że każdy odpowiada za swoje zobowiązania sam. Wyjątkiem od tej reguły jest odpowiedzialność solidarna, gdzie dług zaciągany jest przez jednego z małżonków, czy odpowiedzialność za osobę trzecią, czyli w przypadku pełnienia opieki nad osobą niepełnoletnią. Odpowiedź więc brzmi: Nie, komornik nie może ściągnąć długów z rodziny. Za długi odpowiedzialny jest sam dłużnik i nikt więcej. Żadna osoba trzecia nie może zostać przymuszona do spłacania długów innej osoby.

Czy komornik może ściągać dług z rodziny po śmierci dłużnika?

Po śmierci dłużnika wierzyciel może ściągnąć należny dług z rodziny. Dzieje się tak, ponieważ, kiedy dłużnik umiera, jego zobowiązania finansowe przechodzą wraz ze spadkiem na inną osobę. Wtedy ta osoba odpowiedzialna jest za spłatę długu członka rodziny. Może jednak ona tego uniknąć, jeśli odrzuci całkowicie spadek, ale warto poinformować o tym dalszą rodzinę, bo dług przechodzi na kolejne osoby, które mogą odziedziczyć spadek zmarłego dłużnika.

Komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko w sprawie osoby o określonym numerze PESEL i imieniu i nazwisku. Komornik nie może też wszcząć postępowania bez uprzedniej informacji o nim. Wierzyciele wysyłają przypomnienia i przedsądowe wezwania do spłaty długu zmarłego członka rodziny. Jeśli nie otrzymano sądowego pisma informującego o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym, można złożyć pismo w sądzie o zablokowanie działań komorniczych.

Kto może uczestniczyć w spłacie zadłużenia?

Bliscy członkowie osoby zadłużonej, często martwią się, czy komornik może ściągnąć dług z rodziny. Nikt nie może nikogo przymusić do spłaty nie swoich długów, jednak można pomóc drugiej osoby spłacić dług. Inne osoby mogą uczestniczyć w spłacie zadłużenia dobrowolnie. Nie trzeba martwić się tym, czy komornik zajmie konto bankowe członka rodziny, ponieważ nie ma do tego prawa. Rodzina bądź bliscy znajomi mogą wesprzeć dłużnika finansowo, mają oni możliwość wysłania wpłaty na poczet długu. Podobnie wygląda sytuacja z osobami niepełnoletnimi, mogą one uniknąć długu, nawet jeśli są kolejne w kolejce dziedziczenia. Rodzice mogą złożyć sądowy wniosek o zrzeczeniu się spadku w imieniu dziecka.

Czy komornik może zająć własność innej osoby?

Kolejnym zmartwieniem najbliższych osób dłużnika, jest to, czy komornik może zająć rzeczy rodziny. Częstą obawą jest to, że komornik skonfiskuje przedmioty z mieszkania, w którym ktoś mieszkał razem z dłużnikiem. Komornik nie ma prawa zająć własności osób trzecich. Komornik zajmuje się egzekucją własności dłużnika, nikogo więcej. Zdarzają się jednak sytuacje, w których komornik może się pomylić i skonfiskuje własność, która nie należała do dłużnika. Nic straconego, w takich sytuacjach, osoba pokrzywdzona powinna złożyć w sądzie odpowiednie pismo wnioskujące o zwrot należności. Więcej o tym, czego nie może zająć komornik, można przeczytać w naszym wcześniejszym artykule. Warto przeczytać więcej naszych artykułów o pracy komornika sądowego, żeby mieć jasny ogląd na sprawę.

Co robi komornik, gdy nie ma z czego ściągnąć długów?

Co robi komornik kiedy dłużnik nie ma oszczędności, żadnych wpływów na konto bankowe, ponieważ nie ma pracy, nie posiada żadnego stałego źródła utrzymania, nie ma też nieruchomości i ruchomości? Często pojawiają się obawy o to, czy komornik może zająć emeryturę, trzynastą emeryturę lub zwrot z podatku, o tym piszemy w naszym innym artykule. Zdarzają się sytuacje, w których dłużnik specjalnie wyzbywa się swoich własności, by komornik nie mógł ich wyegzekwować. Komornik w takiej sytuacji jest bezsilny i orzeka się wtedy o bezskutecznej egzekucji komorniczej. Postępowanie w takiej sytuacji jest umarzane, a dłużnik zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników. Warto jednak pamiętać, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest równoznaczne z umorzeniem długu! Osoba zadłużona dalej posiada dług, co więcej, odsetki karne rosną z każdym miesiącem. Ponadto komornik przez 10 lat może ponownie próbować podjąć próbę egzekucyjną, kiedy tylko dłużnik podejmie się pracy, albo zdobędzie ruchomość, którą kupił za pieniądze z nielegalnej pracy.