W trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, komornik ma obowiązek zająć jego majątek, w tym ruchomości albo nieruchomości. Następnym krokiem jest próba spieniężenia wartościowych mebli, przedmiotów, samochodów, czy mieszkań podczas licytacji komorniczej. Zanim jednak przystąpisz do takiej licytacji, musisz poznać kilka zasad.

Gdzie zamieszczane są informacje o licytacjach komorniczych?

Jeśli myślisz o zakupie ruchomości lub nieruchomości w atrakcyjnej cenie, musisz na bieżąco śledzić nowe ogłoszenia o licytacjach komorniczych. A gdzie je znajdziesz? Na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, w siedzibach sądu oraz w wielu przypadkach na stronach komorników.

Informacja o każdej licytacji komorniczej musi być podana do publicznej wiadomości, dlatego bez trudu dowiesz się, co jest przedmiotem sprzedaży oraz jaki jest termin i miejsce licytacji.

Zasady przystąpienia do licytacji komorniczej

Musisz wiedzieć, że zanim przystąpisz do licytacji komorniczej, konieczne jest wpłacenie wadium w wysokości jednej dziesiątej sumy wartości licytowanego przedmiotu. Jeśli nie opłacisz rękojmi w określonym czasie, nie zostaniesz dopuszczony do wzięcia udziału w licytacji.

W przypadku gdy uda Ci się zakupić licytowaną rzecz, zapłacisz kwotę pomniejszoną o wartość wadium. Pozostałym uczestnikom licytacji rękojmia jest zwracana. Jeśli jednak wylicytujesz ruchomość lub nieruchomość, ale nie dopełnisz w terminie warunków licytacji, tracisz wadium.

Pierwszy i drugi termin licytacji

Licytacja komornicza może odbywać się w dwóch terminach. Przed pierwszym terminem licytacji komornik wylicza wartość ruchomości lub nieruchomości i określa średnią wartość rynkową. Jednak w przypadku pierwszej licytacji, która jest obowiązkowa i podejmowana z urzędu, cena wywoławcza wynosi ¾ oszacowanej kwoty – ma to zachęcić osoby biorące udział w licytacji do podjęcia decyzji o zakupie.

Natomiast jeśli w pierwszym terminie nie uda się sprzedać wystawionego przedmiotu, może zostać zorganizowany drugi termin licytacji, gdzie cena wywoławcza wynosi ½ wartości szacunkowej. Choć to niewątpliwa okazja, trzeba wiedzieć, że termin drugiej licytacji ustalany jest na wniosek wierzyciela, a więc nie w każdym przypadku się odbywa.

Procedura licytacji komorniczej

Wiesz już, że chcesz wziąć udział w licytacji komorniczej i wpłaciłeś wadium? W takim razie warto doczytać, w jaki sposób przebiega cały proces.

Licytacja komornicza zawsze prowadzona jest ustnie – podawana jest cena wywoławcza, po czym mogą zgłaszać się osoby chętne zakupić przedmiot licytacji za tę kwotę. Następnie komornik podwyższa cenę o najwyższą zaoferowaną przez uczestników kwotę, przy czym oferta nie może być niższa, niż poprzednie ustalenia. Gdy trzykrotnie zostanie wygłoszona ta sama oferta i nikt nie będzie chciał jej przebić, następuje koniec przetargu i wygrywa osoba, która zaproponowała najwyższą sumę.

Jeśli wartość przedmiotu nie przekracza 500 zł, kwotę należy zapłacić od razu po przybiciu licytacji. Gdy cena jest wyższa niż 500 zł, trzeba natychmiast wpłacić minimum 1/5 ceny (ale nie mniej niż 500 zł), a resztę kwoty uiścić do godz. 12. dnia następnego.

W przypadku nieruchomości jest możliwość wpłaty pieniędzy w ciągu dwóch tygodni od dnia wylicytowania domu lub mieszkania, przy czym istnieje możliwość przedłużenia tego terminu o 30 dni, trzeba jednak wcześniej złożyć odpowiedni wniosek do sądu.