Jesteś dłużnikiem i wiesz, że zostanie wszczęte względem Ciebie postępowanie egzekucyjne? A może zależy Ci na odzyskaniu świadczeń od dłużnika? W takich sytuacjach zobacz, co to jest egzekucja komornicza, kiedy może być wykonana i czego dotyczy.

Co to jest egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to zajęcie majątku dłużnika przez komornika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela.

W jakich przypadkach dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego? Gdy dłużnik nie spłaca swoich należności (np. rat kredytu) i wierzyciel (np. bank) kieruję sprawę do sądu. Jeśli sąd orzeknie wyrok na korzyść wierzyciela, a dłużnik dalej nie spłaca zobowiązań, można wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania.

Trzeba jednak wiedzieć, że komornik w przeciwieństwie do windykatora, jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądach rejonowych. Jego zadaniem jest ściągnięcie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na poczet długu, przy czym postępowanie może zacząć wyłącznie w przypadku wydania odpowiedniego orzeczenia przed sąd. A więc wspomniany wcześniej bank nie może skierować sprawy bezpośrednio do komornika bez posiadania tytułu wykonawczego.

Kiedy można wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne można rozpocząć, gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy z sądu, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co to oznacza? W tytule egzekucyjnym zawarte są informacje o zakresie zobowiązania dłużnika, natomiast klauzula wykonalności mówi o tym, że tytuł egzekucyjny może być dochodzony w przymusowy sposób oraz spełnia wszystkie przewidziane przez prawo wymogi.

Jeśli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika – jest to bardzo istotny etap, bez którego komornik nie rozpocznie swojej pracy. W praktyce jednak ma charakter formalny, a komornik sprawdza jedynie poprawność wypełnienia wniosku.

Wielu osobom wydaję się, że to komornik decyduje o tym, w jaki sposób ma odzyskać świadczenia dla wierzycieli, sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. To wierzyciel we wniosku do komornika określa, jakie mają być sposoby egzekucji świadczeń, a komornik ma obowiązek się do tego zastosować.

Co może zająć komornik?

Komornik może przeprowadzić egzekucję z nieruchomości i ruchomości, z rachunków bankowych, z wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności oraz z innych praw majątkowych. Trzeba jednak znowu podkreślić, że to wierzyciel decyduje, który z tych sposobów ma zostać wykorzystany.

Często najbardziej kontrowersyjną kwestią jest egzekucja z ruchomości, która dotyczy m. in. samochodów, wartościowego sprzętu AGD, czy mebli. W tym wypadku należy zaznaczyć, że komornik nie może zajęć niezbędnych przedmiotów codziennego życia, czyli np. ubrań, pościeli, a także przedmiotów, które są niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej oraz nauki.

Można mieć również wątpliwości, co do egzekucji z dochodów, emerytur i rent, a także egzekucji z umowy o pracę. W pierwszym przypadku, w zależności od rodzaju dochodów, odpowiednie przepisy regulują, jaką kwotę może zająć komornik. Z emerytur oraz rent komornik może ściągnąć 25% całej sumy brutto. Natomiast, gdy egzekucja dotyczy wynagrodzenia z umowy o pracę, ochronie podlega najniższe krajowe wynagrodzenie.