Masz długi, których nie spłacasz? Wierzyciel może wystąpić do sądu o rozpoczęcie egzekucji komorniczej, w wyniku której zajęciu podlegać będą różne składniki twojego majątku. Sprawdź, jak to się odbywa, co komornik może zabrać z domu, wynagrodzenia etc.

Kolejność zajmowania majątku

Zanim przejdziemy do tego, co może zająć komornik, należałoby wyjaśnić kwestię, na jakiej podstawie urzędnik decyduje, z jakich składników majątku prowadzić egzekucje. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że decydentem w tej kwestii jest wierzyciel. To on we wniosku określa sposoby egzekucji świadczeń, do których komornik się później stosuje – nie jest to więc przypadkowe.

Przejdźmy już do kwestii związanych z kolejnością zajmowania majątku. Najczęściej, pierwszym krokiem jest zajęcie konta bankowego. Jeśli to jest niemożliwe lub niewystarczające, komornik może prowadzić egzekucję z ruchomości. Zajęciu zwykle podlega pojazd, rzadziej wartościowe przedmioty znajdujące się w twoim mieszkaniu/domu (ten sposób egzekucji zwykle nie przynosi dużych efektów, najczęściej to ostateczność).

Oprócz tego możliwe jest zajęcie nieruchomości, aczkolwiek trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że taka procedura jest skomplikowana oraz kosztowna. Dochodzi do niej tylko w niektórych sytuacjach, np. wtedy, gdy zadłużenie jest wysokie, bądź gdy to jedyny składnik majątku dłużnika.

Taka jest zwyczajowa kolejność zajmowania majątku, przy czym trzeba podkreślić, że przepisy nie regulują tej kwestii. Mówią jedynie o tym, że środki egzekucyjne powinny być jak najmniej uciążliwe dla dłużnika, dlatego najczęściej rozpoczyna się od zajęcia wynagrodzenia za pracę, etapowo przechodząc do kolejnych składowych majątku.

Co komornik może zabrać z wynagrodzenia?

To, ile komornik może zabrać z wynagrodzenia, zależy od wysokości płacy minimalnej oraz wysokości twoich zarobków. Przedstawiamy, jak to wygląda w 2020 roku.

Jeśli zarabiasz najniższą krajową, komornik nie może zająć wynagrodzenia. Wyjątkiem w tym wypadku są długi alimentacyjne, w przypadku których komornik może pozostawić 40% płacy minimalnej.

A co w sytuacji, gdy twoje wynagrodzenie jest wyższe? Tutaj warto wiedzieć o kilku zasadach. Dłużnikom niealimentacyjnym komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia, przy czym musi pozostawić równowartość płacy minimalnej. Jeśli zarabiasz 2 064 zł netto, a najniższa krajowa wynosi 1 921 zł netto, to komornik może zająć jedynie 143 zł. Przy zarobkach ok. 7 000 zł, będzie to już połowa tej sumy, czyli ok. 3 500 zł.

W przypadku dłużników alimentacyjnych komornik zajmie do 60% wynagrodzenia, przy czym cały czas musi mu pozostawić równowartość 40% płacy minimalnej.

Co komornik może zabrać z mieszkania?

Jak już pisaliśmy, możliwa jest egzekucja z ruchomości, która dotyczy wartościowych przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu, domu. Chodzi m.in. o telewizor, komputer/laptop, konsolę do gier, poszczególne meble, dzieła sztuki, aparat fotograficzny, biżuterię, zegarki, markowe torebki.

Komornik najczęściej zabiera przedmioty o większej wartości, które następnie wystawiane są na licytację komorniczą. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczane są na spłatę zadłużenia. Aczkolwiek procedura z tym związana jest czasochłonna, kosztowna, jak pisaliśmy wcześniej, przeprowadza się ją w ostateczności.

Przy okazji wyjaśnimy jeszcze dwie kwestie:

Co komornik może zabrać z wynajmowanego mieszkania?

Rzeczy wartościowe stanowiące własność dłużnika. Jeśli zajęte zostaną ruchomości należące do właściciela lokalu, konieczne jest zgłoszenie się do komornika ze skargą celem wyjaśnienia sytuacji.

Co może zabrać komornik z mieszkania rodziców?

Jeśli dłużnik ma ukończone 18 lat, odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem, a więc zajęciu nie mogą podlegać przedmioty nienależące do niego. W przypadku śmierci dłużnika zadłużenie może zostać przepisane na rodziców/najbliższych krewnych, o ile ci nie zrzekną się spadku w terminie 6 miesięcy.

Co komornik może zabrać rolnikowi?

Jeśli egzekucja prowadzona jest przeciwko rolnikowi, zajęciu podlegać będą poszczególne elementy gospodarstwa. Przy czym przepisy określają, że egzekucja nie może prowadzić do likwidacji gospodarstwa rolnego, w związku z czym wprowadzone zostały wyłączenia. Komornik nie może zabrać m.in. 20 sztuk drobiu, zwierząt gospodarskich w ciąży, potomstwa zwierząt do czwartego miesiąca życia, jednej krowy lub jednego konia z uprzężą. Ponadto musi pozostawić opał wystarczający na 6 miesięcy oraz środki ochrony roślin na jeden rok gospodarczy.

Czego nie może zająć komornik?

Warto znać listę rzeczy, świadczeń, których nie może zająć komornik.

W przypadku wynagrodzenia za pracę oraz emeryturę/rentę istnieją kwoty wolne od zajęcia. Komornik nie może też zabrać świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznych.

Natomiast, jeśli chodzi o ruchomości, również przewidziano wiele wyłączeń. Sytuacja rolników została omówiona powyżej, natomiast w przypadku rzeczy z mieszkania/domu, prawo przewiduje, że należy pozostawić dłużnikowi m.in.:

  • urządzenia domowe niezbędne do życia, np. lodówkę, pralkę, krzesła w liczbie koniecznej dla ilości mieszkańców;
  • bieliznę i ubranie codzienne, pościel;
  • zapasy żywności i opału niezbędne do utrzymania dłużnika i jego rodziny przez miesiąc;
  • narzędzia i surowce konieczne do wykonywania pracy zarobkowej (np. laptop, jeśli stanowi twoje jedyne narzędzie pracy).