Właściwość terytorialna

W obszarze właściwości Komornika Sądowego znajdują się: miasto Będzin, miasto Czeladź, gmina Psary, miasto i gmina Wojkowice, gmina Bobrowniki

Zakres terytorialny

PRZEMYSŁAW WOJNOWSKI

Rynek 2/8 41-250 Czeladź

tel: 32 307 43 33

e-mail: bedzin.wojnowski@komornik.pl

MOŻESZ WYBRAĆ

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (dz.u.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Przemysław Wojnowski Komornik Sądowy