Kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysława Wojnowskiego prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie całej Polski.

W kancelarii zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników służących pomocą telefonicznie oraz bezpośrednio w kancelarii.

Kancelaria czynna:

poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek – czwartek: 8.00-15.00
piątek: kancelaria dla stron nieczynna. Przyjmowane są tylko wpłaty gotówkowe.

Komornik przyjmuje interesantów we wtorek: 09.00 – 14.00 (w sprawach pilnych po uprzednim uzgodnieniu terminu).
Przeglądanie akt odbywa się w obecności komornika, asesora lub aplikanta.

Kancelaria posiada wdrożony pełny elektroniczny dostęp do baz danych:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapytania ZUS-EKS
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 – 7 dni

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 1 dnia

OGNIVO – Krajowa Izba Rozliczeniowa
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 3 – 7 dni

Sądowy Rejestr Zastawów – CI-RZ
odpowiedzi uzyskiwane w terminie kilkudziesięciu minut.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
odpowiedzi uzyskiwane w terminie 7 – 14 dni.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
tzw. „e-Sąd”

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Wojnowski podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika w oparciu o art. 797 1 kpc.

PRZEMYSŁAW WOJNOWSKI

Rynek 2/8 41-250 Czeladź

tel: 32 307 43 33

e-mail: bedzin.wojnowski@komornik.pl

MOŻESZ WYBRAĆ

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (dz.u.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Przemysław Wojnowski Komornik Sądowy